19/01 : Hulp aankoop voertuig

Project :   19-01  Voertuig voor USSS, Ooty

De activiteiten van USSS (Sociale dienst) van Ooty zijn hoofdzakelijk gericht naar de tribale bevolking, de Dalits (lage kaste) en de andere onderdrukte mensen van het berggebied .en de vlakten. Deze kwetsbare vrouwen, tribale bevolking en kinderen leven verspreid over de Nilgiris en Erode districten. Onze organisatie dient zich constant te verplaatsen in dit uitgestrekte gebied naar de kleine dorpjes om er bijeenkomsten en trainingen te houden.

Het is een hele onderneming om in deze afgelegen nederzettingen te geraken. De bussen rijden enkel op de grote banen en komen niet in de kleine tribale dorpjes en afgelegen nederzettingen. Om de soms haast onbereikbare plaatsen te bereiken  dient de staf som kilometers dor het woud te rijden.  Door deze beperkingen is het voor het opvoedingswerk van ons  team moeilijk werken.

De meeste van onze bewustmakingsprogramma’s gaan s‘ avonds door, daar de mensen overdag gaan werken. Ook  de opvolging  en programma’s  voor de  kinderen  moeten       na schooltijd doorgaan. Om de dorpjes en gehuchten te bereiken moeten afstanden gaande van  10 tot 180 km worden afgelegd. Voor de verste bestemmingen zijn we tot 4u30 onderweg. 

Om op de dikwijls moeilijk berijdbare wegen  onze dorpjes en nederzettingen te bereiken, op bergpaden en door het woud, is het voor ons onontbeerlijk om over een goede stevige wagen te beschikken.

Onze activiteiten met het gevraagde transportmiddel :

  1. De afgelegen nederzettingen bereiken om de mensen te trainen in zelfbewustzijn,

educatie, gezondheid, vorming van zelfhulpgroepen enz.

  • Onderwijs te promoten voor de tribale kinderen,  er werden al 15 centra voor onderwijs in deze afgelegen gebieden opgestart.
  • Een speciale nadruk wordt gelegd voor de mindervalide en zieke kinderen door medische ondersteuning in samenwerking met regering en andere organisaties.
  • Bewustmaking van medische zorg voor deze arme mensen met de medewerking van dokters, verpleegsters, begeleiding in gezondheidszorg voor een gezond en veilig leven.
  • Opleidingen organiseren voor de jeugd, op dit ogenblik volgen 500 jongeren een beroepsopleiding voor een stabiele toekomst.
  • De dorpelingen bewust te maken van hun natuurlijke bronnen, bescherming van hun grond, water, kennis van hun rechten en andere waardevolle middelen om hogerop te geraken mede door de lokale zelfhulpgroepen.
  • De bewustmaking van de kwade misbruiken als daar zijn kindermisbruik, kinderarbeid, seksueel misbruik van de vrouwen, kind-huwelijken, drugs- en drankverslaving.
  • Opvoeding in samenwerking met de regering aangaande gezondheid, hygiëne.

Conclusie :

Onze diocesane katholieke organisatie werkt voor de armste der armen. Wij groeien samen met de mensen, voor de mensen en bij de mensen. Ons motto is : “wij helpen u om uzelf te helpen”.

Het gevraagde voertuig zal voor een grote hulp zijn om nog meer arme mensen te kunnen helpen.

Totaal bedrag aankoop voertuig : 1.315.116 INR of   16.311 €

Manos Undidad  een organisatie uit Spanje heeft reeds een bedrag gestort.

Gevraagd aan Wanakkam : 300.000  INR of    3.720 €

Wanakkam wil dit project steunen, werd goedgekeurd.