Info

Het Wanakkam-team gaat in principe om de 3 jaar op reis naar India.

Iedereen betaald zijn reis- en verblijfskosten volledig zelf.

Regelmatig  “ het bad ingaan “ , geconfronteerd worden met de plaatselijke situatie geeft ons de moed en de kracht om met kennis van zaken gemotiveerd verder te werken.
Bestaande en afgewerkte projecten ter plaatse evalueren geeft ons een duidelijker beeld van wat onze bijdrage in het dagdagelijkse leven van de bevolking betekent.
Het ervaren van  grote dankbaarheid, het opbouwen van vriendschapsbanden, luisteren naar vragen en verzuchtingen van deze arme bevolking maakt dat wij telkens opnieuw “verrijkt” terugkeren.

Sinds de eerste reis van Fr. Roger Croegaert in 1972 is het Wanakkam-team al 13 keer terug op reis geweest naar India.

1972 : Eerste reis van Fr. Roger Croegaert.

1975 : Eerste Wanakkamreis met Fr. Roger Croegaert, Walter Van Ostade, Gaston Mariën en Rik Vanlerberghe.

1978 : Tweede Wanakkamreis met Fr. Roger Croegaert, Walter Van Ostade, Gaston Mariën.

1982 : Derde Wanakkamreis met Fr. Roger Croegaert, Walter Van Ostade, Gaston Mariën,
Rik Vanlerberghe, Roger Roelands en Wiske Lebegge.

1985 : Vierde Wanakkamreis met Fr. Roger Croegaert, Ady De Coninck, Jan Beyens, Rik  Vanlerberghe, Wiske Lebegge en Jan Lebegge.

1989 : Vijfde Wanakkamreis met Fr. Roger Croegaert , Rik Vanlerberghe, Jan en Rosette Lebegge, Wiske Lebegge , Roger Mertens en Sinne Vandenbosch.

1992 : Zesde Wanakkamreis met Fr. Roger Croegaert, Fr. Jos Geyskens, Jan en Rosette Lebegge, Rik en Martha Vanlerberghe.

1994 : Zevende Wanakkamreis Roger en Wiske Roelands, Shabir Roelands, Sinne Vandenbosch en Willy Deville.

1996 : Inleefreis met Fr. Roger Croegaert en Fr Jos Geyskens,

1998 : Achtste Wanakkamreis met Fr. Jos Geyskens, Jan en Rosette Lebegge, Jos en Wiske
Vangrunderbeek en Wiske Lebegge.

2001 : Negende Wanakkamreis met Fr. Jos Geyskens, Roger en Wiske Roelands, Rosette Van Herpe, Rudy Verhulst, Nirmala Vuylsteke , Jos en Wiske Vangrunderbeek.

2004 : Tiende Wanakkamreis met Fr. Jos Geyskens, Jan en Rosette Lebegge, Marlene Darimont, Rudy Verhulst en Erna Cooreman.

2007 : Elfde Wanakkamreis met Fr. Jos Geyskens, Marlene Darimont, Roger en Wiske Roelands, Jos en Wiske Vangrunderbeek

2010  Twaalfde Wanakkamreis Fr. Jos Geyskens, Jan en Rosette Lebegge, Jos en Wiske
Vangrunderbeek.

2013  Dertiende Wanakkamreis met Jan en Rosette Lebegge, Guido en Agnes Vermeir,
Marlene Darimont en Valerie Tensen.

2016  Veertiende Wanakkamreis met  Rosette enJan Lebegge, Martine Van Daele, Marleen Lebegge, Wiske  en Jos Vangrunderbeek

IMG_0849