19/03 : 10 waterputten

Project 19/03  :  Boren van 10 waterputten voor de arme landbouwers-gemeenschappen in het Guntur district.

Projectaanvrager : Father Savandu Rayanna, Directeur van Guntur GSSSWS (sociale dienst van het bisdom).

Doel van het project : Zorgen voor drinkbaar water voor de arme landbouwers-dorpjes in Guntur Mandal.

Socio-economische toestand : Dit is een heel arme streek in het district. In 10 dorpjes leven 3.500 families. Deze mensen hebben dringend nood aan alle elementaire basis behoeften en vooral aan zuiver drinkwater. Velen zijn ziek door het drinken van besmet water. Ook de armoedige huisvestingen en het gebrek aan hygiëne leiden tot zeer onmenswaardige toestanden. Velen kunnen niet aan het werk. Ze zijn ongeletterd en werken als landbouwhulp voor een karig loon, onvoldoende om hun families te onderhouden. De kinderen gaan niet naar school, de groteren moeten mee gaan werken om rond te komen.

Beschrijving project : Er zullen 10 waterputten worden geboord, één voor elk dorp. Een handpomp op een cementen vloer wordt voorzien.

In het hoofddorp is een waterbron maar de mensen van de dorpjes mogen deze niet gebruiken, zij zijn de armen, overgelaten aan hun lot. In de dorpjes is meestal een open waterput maar er is onvoldoende water voor de ganse bevolking. Tijdens de zomermaanden staan deze putten droog en moeten de vrouwen dagelijks 3 km lopen om water te halen voor hun gezin.

Dankzij dit project zullen deze families over voldoende  zuiver water beschikken. Hun gezondheid zal verbeteren mede door een betere hygiëne.

Actieve deelname aan het project door de VROUWENGROEPEN : In de dorpen zijn goed georganiseerde vrouwengroepen. Zij zullen mede zorgen voor het welslagen van het project.

Voor de vrouwen staat de ontwikkeling van deze dorpjes cruciaal. Ze motiveren de mensen om mee te werken en een klein bedrag te storten als financiële bijdrage. Het beheer en het onderhoud alsook de kosten hiervoor zullen door de vrouwen worden opgevolgd.

Door het geven van lessen in animatieklassen wordt gestreefd naar betere en hygiënische aanpassingen. Deze waterputten zullen een positief effect hebben op hun verdere levenswijze.

Conclusie : Wij hopen op een gunstig antwoord van WANAKKAM voor ons project. Het is de enige kans op een gezonder en beter leven, een hoop voor de toekomst voor deze arme families. Bij voorbaat dank.

Father Savandu Rayanna

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd.