21/09 : noodhulp covid

Betreft:   Noodhulp COVID-19 voor verschillende landelijke dorpen in Telangana. Aangevraagd door MIJARC ASIA

WIE IS MIJARC ?

MIJARC is de Internationale beweging van de katholieke landelijke jeugd. De oprichting vond plaats in België in 1954 door Kardinaal Jozef Cardijn. Bij ons de KLJ.

MIJARC Azië  is een landelijke jeugdbeweging die de jeugd aanspoort en helpt om samen te werken voor verbeteringen in hun toekomst en .hun streek. Mijarc is aanwezig in 7 staten van India, waaronder Telangana, het Noordoosten en Tamilnadu.

MIJARC wil veranderingen brengen in de landelijke gebieden. Dit,gebaseerd op een christelijke geest om te komen tot een nieuwe gemeenschap, een nieuwe mens in een landelijke samenleving. Ze ijveren voor een duurzame ontwikkeling, voor de humanitaire rechten, rechtvaardigheid en vrede  Hun missie is de landelijke jeugd te helpen met verbeteringen  in  hun dorpen. Door trainingen allerhande en de “zie, oordeel en doe” methode toe te passen willen ze de jeugd een aantrekkelijke toekomst bezorgen.

ARCHTGRGROND EN DOEL VAN HET PROJECT

De corona crisis heeft ook het leven in India volledig veranderd. Door de volledige lockdown is alles stil gevallen.  Over het ganse land zijn miljoenen plattelandsarbeiders en ook ongeorganiseerde arbeiders slachtoffers van deze crisis. Deze mensen zijn de ruggengraat van de Indische economie Ze zijn werkzaam in de bouw, de voeding, obers, kappers, loodgieters, krantenbezorgers, werkers in een kraampje langs de straat enz. Gezien zij van  een dag tot dag inkomen moeten leven is er nu plots niets meer. Werkloos, zonder inkomen voor het gezin, dit betekent honger lijden. Mensen overleven op koekjes en water. De voedselbedeling is aan de gang maar heel dikwijls duurt het te lang voor de armste kunnen bereikt worden. Velen hebben corona en honger, de honger valt het zwaarst.

De slum gebieden  : Ongeveer 74 miljoen Indiërs, dat is één zesde van  de stedelijke bevolking zitten samengehoopt rond de steden in de “slums”. Sociale afstand houden is hier onmogelijk, meestal is er slechts 1 toilet voor honderden mensen .Vaak is er ook gebrek aan water. De besmettingsgraad is hier dus uitzonderlijk groot. Tijdens de lockdown had de regering bussen ingelegd zodat de meeste bewoners terug naar huis, op het platteland  konden. Met als gevolg dat nog maar meer mensen besmet geraakten.

Dit zijn oorlogstoestanden, een nooit geziene humanitaire crisis die onmiddellijk moet verholpen worden.

Gelukkig is er wereldwijd een grote solidariteitsactie op gang gekomen. De regering doet haar best, kerkgemeenschappen en NGO’S helpen mee.

MIJARC zal overgaan tot de volgende humanitaire actie.:

  • Groepen van 30 vrijwilligers vormen voor de voedselbedeling
  • Opleiding van deze vrijwilligers
  • Bewustmakingsprogramma voor de landelijke mensen in Telangana aangaande covid-19 en vaccins.
  • De slums bezoeken en de mensen bewustmaken van het groot probleem.
  • De vrouwen helpen mede door het  uitdelen van medische en hygiënische pakketten

MIJARC gaat hulp bieden in 6 dorpen in Tamilnadu   Bewustmaking zal verder worden doorgevoerd in andere staten.

Gevraagd aan Wanakkam  : 3.584 Euro

Dit project werd goedgekeurd.