21/10 : 5 waterputten

Betreft:   Vraag voor 5 waterputten voor de arme dorpen in het SRIKAKULAM Diocees

INLEIDING :

 De bevolking van  het district Srikulalam bestaat uit een groot aantal Tribalen (stammenvolkeren). Het is het tweede grootste aantal van de staat Andhra Pradesh.

Samen met Dalits en andere achtergestelde groepen maken zij deel uit van een zeer arme en onderontwikkelde bevolking. Zij ontberen alle basisbehoeften zoals  water, elektriciteit, een goede woning enz. De gevolgen zijn een slechte gezondheid, gebrek aan hygiëne,  arme voeding, geen enkele scholing, werkloosheid, alcoholisme, uitsluiting van economische en sociale voorzieningen. 70% van de gezinnen leven in zelfgemaakte aarden hutjes

85%  van deze mensen leven van de landbouw. Het zijn meestal dagloners, zelf bezitten ze  meestal geen gronden en zijn dus genoodzaakt om te gaan werken voor de grootgrondbezitters die hen uitbuiten en in schulden drijven. Ze kunnen ook maar 6 tot  maanden werken in de landbouw en gaan daarna naar de steden op zoek naar werk, de vrouwen blijven meestal achter met de kinderen (meestal 4 tot 6 kinderen per familie).

De vrouwen en de kinderen zijn de grootste slachtoffers. De vrouwen van deze groepen worden niet aanvaard in de samenleving, ze zijn zich totaal niet bewust van hun rechten en worden dikwijls door hun echtgenoten behandeld als slaven. Bij de kinderen zijn de kind-huwelijken en de bruidsschatten heel normaal. De meeste kinderen gaan ook niet naar school en doen kinderarbeid.

DOEL VAN HET PROJECT :

De sociale dienst van het diocees wil er alles aan doen om via diverse programma’s deze mensen op te leiden op alle vlakken om te komen tot zelfbewust zijn en een menswaardig bestaan..

Vandaar deze aanvraag voor waterputten.

Drinkbaar water is één van de grootste problemen in de meeste afgelegen en dorpen van het district. Het aanwezige bronwater is meestal besmet. Door het drinken van dit water worden de dorpelingen ziek. De zeldzame zuivere bronnen zijn uitgedroogd als gevolg van de uitputting van het grondwater en gebrek aan regen .Ook de handpompen zijn dikwijls uitgedroogd. De dorpelingen moeten tot 2 km lopen naar de gemeenschapstank of naar een handwaterpomp die nog water geeft.

De beste en snelste oplossing voor dit probleem is een waterput boren en voorzien van een handpomp. De gemeenschap zal er op toezien dat deze pomp goed wordt onderhouden. Er is ook begeleiding voor de dorpelingen inzake gezondheid, hygiëne en onderhoud rond de waterpompen enz.

RESULTAAT VOOR DE BEGUNSTIGDEN :

5 Dorpen, in het totaal 650 families zullen kunnen genieten van zuiver drinkbaar water.

De vrouwen zullen hun verantwoordelijkheid opnemen in de opvolging van het project.

Dit is een eerste belangrijke stap naar een beter leven voor deze mensen.

Gevraagd aan Wanakkam : Voor 5 waterputten :     3.670 Euro.

Dit project werd goedgekeurd.