21/12 : dorpsontwikkeling

Betreft : Gewaarborgd inkomen voor de arme vrouwen en opgroeiende meisjes door opleidingsprogramma in snit en naad in 20 arme dorpjes Pegadapalli, Gangadara Mandals and Karimnagar mandal en 15 slums of Karimnagar and Jagityal districts of Telangana state.

Project van de Adoration Zusters  Een gekend en doorlopend project van Zuster Preetha.

INTRODUCTIE

India heeft het grootse aantal adolescenten ter wereld : 253 miljoen. 25% van de Indische bevolking van 138 miljoen is tussen de 15 en 19 jaar oud. De meisjes tussen 10 en 19 jaar vertegenwoordigen 22% van de vrouwelijke bevolking.

Deze groep is heel kwetsbaar en kent  veel problemen : Het gevolg van de armoede uit zich in  voedingstekorten, gezondheidsproblemen allerhande, mentale en fysische problemen..

Bij de meisjes: seksueel overdraaglijke ziekten, kind- moeders, vroegtijdige huwelijken, opeenvolgende zwangerschappen enz. Vele van deze kinderen en jeugd zijn nog niet naar school geweest of hebben vroegtijdig afgehaakt.  Meestal worden ze thuis als werkkracht ingezet, vooral de meisjes. .

Jonge mensen zijn de vernieuwers, scheppers, bouwers en leiders van de toekomst. Ze kunnen dit echter alleen maar waar maken door vaardigheden, gezondheid, bewustmaking en echte keuzes in het leven.

HET PROJECT

Om zoveel mogelijk jongeren te kunnen helpen met hun toekomst willen wij blijven verder werken met onze training programma’s : het aanleren van een vak en een algemene opvoeding.Tijden onze talrijke ontmoetingen met de meisjes leggen we hun de waarden van opvoeding uit. Hun zelfvertrouwen groeit. Velen willen nu een vak leren zoals snit en naad, mode ontwerpen, maggam werk (speciale ontwerp op kleding), schoonheidsverzorgster, computerlessen enz.

Enkele van onze meisjes die een opleiding bij ons hebben gevolgd hebben nu een eigen kleding winkeltje, naaicentrum enz.

Met de hulp van Wanakkam kregen al 457 meisjes naaimachines en werken nu zelfstandig.

ZIj zijn gelukkig en kunnen voorzien in het onderhoud van hun familie..

In Karimnagar hebben we nu 5 centra waar groepen van 40 meisjes de training kunnen volgen. Door de jaren hebben we nu onze eigen trainers kunnen opleiden, meisjes uit de groepen werden geselecteerd om de opleiding tot trainer te volgen. Samen met de vrouwengroepen in de dorpen worden de jongeren goed opgevolgd. Na hun opleiding krijgen de meisjes een naaimachine waarvoor ze een lening aangaan. Door de hulp van Wanakkam kan dit aan voordelige voorwaarden. Ook voor de armste wordt voor oplossingen gezocht

COVID NOODHULP.: Overlevingspakketten voor de arme families zonder inkomen.

Mogen wij om hulp vragen? Hartelijk dank voor uw trouwe steun.

BUDGET

Totale kost voor het project : 9060.00 Euro – Waarvan Covid hulp : 100 Euro

Lokale inbreng :                     1.765 Euro

Gevraagd aan Wanakkam  7.294 Euro