21/13 : schoolmateriaal

Betreft : Vraag om uitrusting voor de St. Ann’s School in Macherla (nabij Guntur) met een Labo, een Bibliotheek en een Computerklas. Aanvraag van de St Ann’s Sisters.

INTRODUCTIE : 

Macherla is een kleine stad gelegen op 120 km van Guntur.  Macherla is opgedeeld in 10 dorpen met een bevolking van 63.312 mensen – 12.168 gezinnen.

De meeste mensen behoren tot de lage kaste en tribale gemeenschappen. De geletterdheid bedraagt 12%. De socio-economische toestand van deze mensen is veel lager dan de andere  dorpen van het district. De problemen zijn : voedingstekort, gebrek aan zuiver drinkbaar water, behuizing, hygiëne, gezondheidzorg, opvoeding enz .De dorpen zijn gelegen in het binnenland, omsloten door bergen, zonder degelijke toegangswegen naar de naburige steden. Het is ook een droge streek die voor de landbouw volledig afhankelijk is van de moesson regenperiode die ook  niet altijd gunstig is. De landbouw is voor deze mensen de enige bron van inkomen, er is geen enkele industriële onderneming in de streek.  Ze bezitten  zelf geen land en moeten dus aan de slag  als landbouwhulp bij de grootgrondbezitters.

DOELGROEP:

De schoolkinderen van 4 tot 15 jaar oud. Zo’n 1.500 kinderen, jongens en meisjes komen naar de Sint Ann’s school beheerd door de Zusters.

DE ST. ANN’S SCHOOL:

De school werd opgericht in 1991 met als doel kansen op degelijk onderwijs aan te bieden voor de arme kinderen van de sociale gemeenschappen uit de omliggende dorpen.

De grote meerderheid van de ouders hebben slechts een loon van 300 Rs per dag, wat onvoldoende is voor het dagelijks onderhoud van de familie. Zij kunnen onmogelijk zorgen voor een goede opvoeding van hun kinderen. Deze moeten  meestal meewerken in de landbouw met hun ouders voor een supplementair inkomen. Velen van deze kinderen verliezen zo de vreugde van hun kindertijd en gaan dezelfde weg op als hun ouders. Andere kinderen dwalen af en worden straatkinderen met al de gevolgen van dien..

De school blijft groeien en moet verder zoeken naar fondsen om de onkosten voor de armste kinderen te kunnen betalen.

Graag zouden wij  nu de leerlingen de kans willen geven op een betere ontwikkeling, door het inrichten van een labo, een bibliotheek en een computer klas. Mogen wij hiervoor op uw steun rekenen?

BUDGET:

Voor deze 3 verwezenlijkingen :

Labo, uitrusting en safes                    456.950 Rs

Boeken en boekenkasten                   140191 Rs

Computers uitrusting                         212.883 Rs

Verdere benodigdheden                      12.000 Rs

TOTAAL                                          822.024 Rs

Persoonlijke bijdrage                           22.024 Rs

Gevraagd aan Wanakkam              800.000 RS     of 9.500  Euro                                      

Dit project werd goedgekeurd.