22/02 : kinderhome

Betreft:   Ontwikkelingsprogramma voor de arme weesmeisjes, slachtoffers van Covid-19  – Meubilair voor het “KARUNALAYA KINDERHOME”, in Kanyakumari, Tamilnadu, India.

HOOFDDOEL VAN HET PROJECT

Te zorgen voor een totale ontwikkeling door gezondheid, hygiëne en kwalitatieve opvoeding voor de arme weeskinderen die  door de Covid-19 pandemie in grote armoede moeten leven.

OBJECTIEVEN

  •  Voorzien van betere levensomstandigheden en goed onderwijs voor deze meisjes.
  • Te zorgen voor het nodige studiemeubilair, lessenaars en stoelen in de klas.
  • Om comfortabel les te kunnen volgen en niet meer op de vloer te moeten zitten.
  • Deze arme weeskinderen, in het bijzonder de armste die uit achtergestelde gemeenschappen komen een kans te geven in het leven door onderwijs en gezond leven.
  • Te zorgen voor een hygiënische atmosfeer en een gezonde nachtrust  door het zorgen voor bedden en matrassen.
  • Om discriminatie onder de arme kinderen in het centrum te voorkomen, door in gelijke kansen te voorzien voor alle arme meisjes ongeacht hun afkomst en geloof .

ONZE MISSIE

De congregatie van de katholieke Pallottine Zusters werd gesticht door de heilige Vincent Pallotti in 1835 tijdens een grote cholera epidemie in Italië. Om het leven van de kleine kinderen te redden opende Vincent Pallotti een home voor de arme kinderen.

Onze missie bestaat erin om de mensen te steunen in hun dagelijkse noden .Onze missie in Karunalaya werd in 2010 geopend. Naast de school werken wij thans aan een home voor de meisjes tussen 5 en 13 jaar oud,  weeskinderen en kinderen uit de afgelegen kolonies. De armste der armen van dit kustgebied.

SOCIO-ECONOMISCHE TOESTAND VAN DE DOELGROEP

Het Kanyakumar district bestaat uit 68 km kustgebied met een bevolking van ongeveer 1000 mensen die leven van de visvangst. Het gebied ligt nabij de Baai van Bengalen.

De bevolkingsdichtheid van deze streek is één van de hoogste in India, 726 per vierkante kilometer .Het vissersvolk bestaat voor 98 % uit twee kasten, de Paravar en de Makkuvar. De meeste dorpen bestaan uit gemeenschappen gelegen langs de kustlijn. Ze leven er in kleine huisjes. Dit gebied is heel onderhevig aan natuurrampen . De meesten leven nu in Tsunami huisjes die werden gebouwd door de regering.

In deze gemeenschappen is bijna elke familie afhankelijk  van de visvangst. De vrouwen werken thuis of als kleine zelfstandigen. Ze hebben kleine winkeltjes of kraampjes met voeding, catering, theekraampjes. Sommigen zijn naaisters anderen werken in de verpakking van gedroogde vis enz. Deze vissersfamilies  zijn echter heel kwetsbaar.  Door de lockdown met de Covid-19 pandemie mocht er niet gevist worden. De broodwinners  zaten zonder werk, ook de vrouwen zagen hun inkomen verminderen. Noodgedwongen gaan de mannen op zoek naar werk in de nabijgelegen steden. Vrouwen en kinderen blijven achter. Deze financiële crisis is een ware ramp voor de families. Ook de kinderen zijn zwaar getroffen, armoede zorgt mede voor gezondheidsproblemen. De ouders kunnen niet zorgen voor de opvoeding van hun kinderen.

NOOD AAN HET PROJECT

Het “Karumalaya “  kinderhome is gevestigd  nabij het klooster en de school.

Het centrum staat klaar voor de opvang van deze arme kinderen. We verwachten er 25 tegen de maand mei. De kinderen zullen hier gelukkig zijn. Naast de school en home is er ook een tuin voor de kinderen met speelplaats.

Wij proberen er alles aan te doen om de kinderen een gezonde opvoeding te bezorgen in een goede en veilige omgeving.

Onze vraag aan Wanakkam is de uitrusting van meubilair voor de slaapkamers en klaslokaal

25 houten  bedden en matrassen

25 houten lessenaars

25 houten stoelen.

Gevraagd voor dit project : 5.750 Euro