22/03 : voedsel Covid

Betreft:  Food security program for the covid affected families of Andhra and Telangana states and skill training programmes for the adolescent girls and women

Inrichten van een programma voor Voedselzekerheid voor de door Covid getroffen arme families in de staten van Andhra Pradesh en Telengana.

Vaardigheidstrainingen in snit en naad, magam (borduren) werk en opleiding tot schoonheidsspecialiste voor de adolescente meisjes en vrouwen. Dit project is voorzien gedurende 1 jaar. Daar we in deze streken werkzaam zijn worden we dagelijks geconfronteerd met de grote armoede van de families, die getroffen door Covid, geen uitweg meer zien om te overleven. We vonden dat er hier dringend moest geholpen worden.

Vele meisjes vragen ons voor een opleiding te zorgen zodat ze later zelfstandig aan het werk kunnen.

Tevens worden voedingspakketten voorzien voor 750 families. We hopen dat u ons hierbij zal kunnen helpen.

DE NOOD VAN HET PROJECT

De Covid pandemie is de oorzaak van nog grotere, ongeziene armoede bij de arme bevolking van India. De meerderheid van de arme dorpelingen hebben geen werk en geen geld om in het onderhoud van hun families te voorzien. Ook heel veel jonge mensen zijn werkloos.

Gezien de grote nood willen we deze mensen helpen met voedingspakketten voor een paar maanden in de hoop dat er snel weer een oplossing komt voor hun problemen..

De adolescente meisjes en jonge vrouwen willen we een opleiding aanbieden in kleermaken, stikwerk of anderen opties zoals modeontwerpers, schoonheidsspecialisten zodat e na de opleiding zelfstandig kunnen werken in hun huizen of elders.

Door de hulp van Wanakkam kregen reeds 482 meisjes een opleiding en een naaimachine. Ze werken  nu zelfstandig en zijn heel gelukkig dat zij nu hun families kunnen onderhouden.

OBJECTIEVEN VAN HET PROJECT

Naast de eigenlijke opleiding wordt er gewerkt aan :

  • Betere economische-, voedings- en gezondheidsstatus van de meisjes en hun families.
  • Verbeterde alfabetisering en algemene kennis
  • Verbeterd leiderschap bij de adolescente meisjes
  • Verbeterd zelfbewustzijn
  • Verbeterde sociale status en sociale zekerheid

OPVOLGING

De groepen worden door ons heel goed opgevolgd  mede door de plaatselijke verantwoordelijken en de vrouwengroepen.

Wij danken Wanakkam voor de jarenlange steun bij onze werking en hopen ook nu weer in deze nieuwe plaatsen hoop te kunnen brengen op een betere toekomst voor de vele jongeren en vrouwen.

Zuster Preetha.

GEVRAAGD AAN WANAKKAM : na lokale bijdrage       7.294 Euro

Dit project werd goedgekeurd.