22/04 : schoolmateriaal

Betreft:     Providing Smart Boards in Class Rooms at A Rural Primary School

Aanschaf van een computer-systeem voor de leerlingen van een lagere school in het Erode district in Tamil Nadu.

Aangevraagd door  de Provinciale Overste van de Broeders van het Heilig Hart

INLEIDING

De Sint Ignatius Lagere school werd in 2009 opgericht in Budapadi, een achtergesteld dorp.

De bedoeling was om in kwaliteitsonderwijs te voorzien voor de kinderen van de omliggende plattelands dorpen.Kleuteropvang en lager onderwijs vormen de basis van een goede verdere scholing. Deze school is dus heel belangrijk voor de opvoeding van deze kinderen.

Door middel van de hedendaagse technologie kunnen ook deze dorpskinderen kennis maken met een moderne manier van onderwijs evenals de kinderen uit de steden.

PROJECT  LOCATIE

Budapadi is gelegen in het Erode district in Tamil Nadu op 60 km afstand van de stad Erode.

Nog meerdere kleine dorpen bevinden zich in de omgeving. De bevolking van deze dorpen bedraagt samen meer dan 100.000 mensen. De meesten leven van de landbouw en telen rijst en granen. Het werk verloopt heel moeilijk aangezien dit een streek is die enorm te lijden heeft onder de droogte. Er is een totaal gebrek aan degelijke watervoorziening voor de velden. De mensen zijn totaal afhankelijk van de “moesson regens” in het seizoen en dit kan de laatste jaren wel een tegenvallen .De meesten onder hen bezitten zelf geen gronden en zijn totaal afhankelijk van de grote landeigenaars waar ze noodgedwongen moeten gaan werken van dag tot dag en vaak uitgebuit worden. In de onmiddellijke omgeving van de school woont de “dhobi gemeenschap” of de “mensen die de was doen” voor hun inkomen. Ze leven er in kleine hutjes met daken van kokosbladeren. De meeste van hun kinderen komen naar de school. Op dit ogenblik zijn er 160 kinderen ingeschreven in de school : 70 jongens en 60 meisjes.

DOEL

Ons doel is een degelijke onderwijs te geven aan de kinderen van 3 tot 10 jaar.

OBJECTIEVEN

  • Toegang tot de kleuterschool voor alle kinderen
  • Een degelijke lagere school opleiding te verschaffen
  • De verdere algemene ontwikkeling van deze kinderen te verzekeren
  • Te zorgen voor deze kinderen van de armste der armen uit Budapadi en 20 omliggende dorpen.

GEVRAAGD BEDRAG AAN WANAKAM

Na aftrek van de lokale bijdrage :    2.788 Euro

Dit project werd goedgekeurd.