22/05 : Herstelling schoolgebouw

Betreft:  Renovation of the damaged R.C. Middle School Building Kodungal village,        Mugaiyur block, Villupuram Distrist, Tamil Nadu, India.

Aanvraag voor financiële hulp voor de herstelling van het Middelbare Schoolgebouw in het dorp Kodungal, in het Villapuram District – Tamil Nadu.

Aangevraagd door CDRW, Centrum voor de ontwikkeling van de plattelandsvrouwen.

INFORMATIE OVER HET DORP EN  DE SCHOOL

Kodungal is een klein dorp , er wonen 465 families, christenen en hindoes. De hindoes zijn landbouwers, sommige onder hen zijn ook landeigenaars. De overige mensen zijn arm en werken als dagloners op de boerderijen. Het werk is seizoensgebonden. Er is weinig werk te vinden in het dorp. Deze mensen hebben het moeilijk om voor hun kinderen .te zorgen en leven onder de armoede grens.

De middelbare school werd lang geleden gebouwd door het Katholiek Diocees. Het gebouw is in slechte staat en er kan niet langer les worden gegeven. De kinderen krijgen nu les buiten onder de bomen. Er zijn op dit ogenblik 102 jongens, 92 meisjes en 8 leerkrachten in de school. Er moet een volledige herstelling worden uitgevoerd, muren, deuren, ramen, dakwerken, electriciteit, schilderwerken enz.

We kregen al financiële hulp uit Zwitserland maar dit is onvoldoende, vandaar onze vraag of Wanakkam ons zou kunnen steunen voor de volledig afwerking. We bezorgen u graag een detail van de kosten.

ACTIEPLAN VOOR DE WERKEN

De werken zullen worden uitgevoerd  onder de leiding  van een goede burgerlijk ingenieur.

Hij zal de leiding hebben over de verschillende vakmensen en zorgen voor het goede verloop van de werken.

DOEL VAN HET PROJECT

De kinderen zullen kunnen  genieten van een totaal vernieuwd schoolgebouw.  Ze zullen gelukkig zijn met hun nieuwe klassen  en kunnen zodoende aan hun toekomst werken. Onderwijs is de basisbehoefte voor deze arme jeugd.

Wij kijken uit naar uw antwoord en hopen dat u ons zal kunnen helpen om onze kinderen de kans te geven om hun studies verder te kunnen zetten in een aangenaam en veilig gebouw.

Onze dank bij voorbaat.

Gevraagd bedrag : 3.404 Euro

Dit project werd goedgekeurd.