22/06 : Bouw van 8 waterputten

Betreft:  Sustainable supply of safe and clean drinking water to 5 backward, remote villages of Venkatachalam mandal; SPSR Nellore district, Andhra Pradesh, India

Voorzien in drinkbaar water door het bouwen van acht waterputten in 5 achtergestelde dorpen van Venkatacmalam Mandal in het Nellore District- Andrah Pradesh. Aangevraagd door SPEECH (Security for People’s Education & Economic Change)

INFORMATIE OVER DE AANVRAGER

SPEECH is een seculiere organisatie van vrijwilligers die streeft naar de opwaardering en integratie van de socio-economische bevolking. De organisatie wordt beheerd door een Comité van professionelen en vrijwilligers die werkzaam zijn in de vele landelijke ontwikkelingsstreken. Ze zijn heel nauw betrokken bij de plaatselijke bevolking en hun noden en doen aan welzijnszorg voor de gemeenschap.

DE STREEK

De streek waar de 5 dorpen zich bevinden kampt met grote droogte. Hierdoor kan slechts een heel klein deel van het land door de landbouwers worden bewerkt. Op dit ogenblik is de uitdroging ongezien. Het is minstens 10 jaar geleden dat nog een dergelijke toestand werd waargenomen.

Het land is totaal verschroeid en het vinden van drinkbaar water, zeker voor de arme bevolking, is bijna onmogelijk.

WATERPUTTEN – HET PROJECT

De waterputten zijn bestemd voor de volgende dorpen :

                                    Aantal inwoners

Kasumun                    745

Palidurlapu                 936

Kanupur                      1.260

Malluguntasangham   1.560

Josephut                      1.045

De bevolking van deze dorpen bestaat uit socio-economische, ondergewaardeerde groepen. Deze Dalits en Tribalen bevinden zich onderaan de economische ladder.

De Dalits zijn werkzaam in de landbouw en de Yanadis zijn rickshawtrekkers, straatvegers en huishoudwerkers die dagelijks op zoek zijn naar een schamel inkomen. Zij behoren tot de kaste van de “onaanraakbaren”.

Wat de watervoorziening voor deze mensen betreft, dit is een groot probleem. Zij worden niet toegelaten tot de publieke waterput van het hoofddorp. Ze wonen in afzonderlijke nederzettingen buiten de dorpen en halen, noodgedwongen hun water uit de open putten die door de dorpelingen gebruikt  worden om het vee  in te wassen. Met alle gevolgen vandien. Het drinken van dit onzuiver water brengt tal van ziekten met zich mee. Wegens hun ongeletterdheid, hun onwetendheid en de slechte onderlinge organisatie zijn dit de meest onderdrukte en uitgebuite groep in de streek.

DUURZAAMHEID

Na het bouwen van de waterputten in de verschillende dorpen zal er goed toezicht worden gehouden. De waterputten zullen  regelmatig worden nagezien door het watercomité. Daarenboven zullen in elk dorp twee jongeren worden aangesteld, die na het volgen van een opleiding, zullen instaan voor het onderhoud en de nodige herstellingen van de putten.

OBJECTIEVEN

  • Te zorgen voor een permanente aanvoer van zuiver water voor de arme bevolkingsgroepen door het bouwen van de waterputten.
  • Dankzij het goed drinkbaar water voor een betere gezondheid te zorgen.
  • Speciale opleidingen aangaande gezondheidszorg in te richten in de verschillende dorpen.

WATER IS LEVEN

Wij hopen op een gunstig antwoord van Wanakkam. Het zou een groot geschenk zijn voor deze mensen.

GEVRAAGD AAN WANAKKAM

Totaal pakket voor 8 waterputten, inclusief boren, aankoop van leidingen, pompen en bouw van de platformen :  6.500 Euro.

Mr. K. Srinivasa Rao

President

Dit project werd goedgekeurd.