22/07 : Studiebeurzen voor 50 covid – wezen

Betreft:    Scholarship for 50 Covid Orphans in the diocese of Guntur, Andhra Pradesh, India 2e year

                   Studiebeurzen voor 50 Covid – wezen in Guntur- 2de jaar

Covid heeft vele families in India verwoest en heeft van vele kinderen wezen gemaakt. Het hoogtepunt van het drama heeft plaats gevonden tijdens de tweede golf. Nog nooit stierven er zoveel mensen in zo korte tijd.  Heel veel kinderen, onder de leeftijd van 18 jaar .zijn achtergebleven.   Het is een nationaal noodgeval, een waar drama..

Hun wereld is ingestort en ze beseften het niet. Ze begrepen niet waarom hun ouders niet naar huis kwamen. De mensen hadden hen gezegd dat hun ouders op zoek waren naar werk.

Op 28 mei heeft de Nationale Commissie voor de bescherming van de kinderrechten alle staten aangeschreven om lijsten op  te maken van de kinderen die één of beide ouders hebben verloren. India noemt  deze kinderen Covid-wezen. Op dit ogenblik is het nog onmogelijk om het juiste aantal kinderen te bepalen. Maar het land doet al het mogelijke om de problematiek van deze arme kinderen zo goed mogelijk aan te pakken met alle mogelijke middelen en tal van organisaties.

Covid-wezen in het Guntur District

Goede informatie werd bekomen van de leerkrachten, NGO’S en dorpelingen. Op dit ogenblik werden in de 5 deelstaten van het district 179 kinderen geteld die deels of volledig wees zijn. Het aantal kinderen die één ouder verloren is groot en ook zij  en hun familie

moeten geholpen worden.

“Kinship” Zorg voor Covid wezen

De Indische vertegenwoordiger voor UNICEF, Yasmis Haque getuigde in een media -verklaring dat “deze kinderen niet enkel een emotionele tragedie ondergaan maar tevens een hoog risico lopen van verwaarlozing, misbruik en uitbuiting”. .De kans is  groot dat deze arme kinderen, zonder goede opvang, slachtoffers  worden  van pooiers, slavenhandelaars, dieven , gangsters krijgsheren en terroristen.

De “kinship” organisatie zoekt uit of het kind kan geplaatst worden bij een voogd. Dit kunnen bv. familieleden of grootouders zijn. Deze mensen zullen , indien nodig ook financieel worden bijgestaan.

De Sociale Dienst van Guntur

De Sociale Dienst van het Bisdom doet al het mogelijke om met de staf hulp te bieden aan de vele slachtoffers van de Covid – pandemie, zieken, werklozen, het zijn er zovelen.

Tal van initiatieven werden genomen, voedselhulp, medische hulp, verdeling van drinkbaar water, maskers, ontsmettingsmiddelen, bewustmaking enz.

De doelgroep van dit project zijn de weeskinderen. We willen deze kinderen redden en een hen een goede toekomst bieden. Deze hulp komt niet enkel van de lokale organisaties maar ook van vele individuele hulpverleners van duizenden kilometers ver.

Doel van het project :

Een groep van 50 kinderen opvolgen door onderwijs, medische hulp en allerhande  diensten die nodig zijn voor een goede ontwikkeling.

Het is een 5 jaren plan. Doel is dat de kinderen de kans krijgen een toekomst op te bouwen door studies en dienstverlening. Na hun studies zullen zij zelfstandig kunnen zorgen voor zichzelf, hun families en gemeenschap.

Het verschil maken

Wij willen van een tragedie een triomf maken. Hiervoor hebben we meer hulp nodig om ons doel te bereiken. Vandaar onze vraag aan Wanakkam.

Deze kinderen helpen is een prachtige uitdaging, het goede dat we doen stopt niet.

Het gaat steeds door.

Budget – gedurende 5 jaar

Per jaar : 498.000 Roepies                5.750 Euro

Father Rayanna Govindu, Directeur

Guntur Diocesane Sociale Dienst

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd voor 1 jaar. De verdere jaren zullen telkens opnieuw bekeken worden na ontvangst van het eindverslag.