22/08 : aankoop 5 scooters

Betreft: Financial assistance for Five Scooters where sisters are working with poor tribal people living in thick forests and jungles.

Financiele steun voor de aankoop van 5 scooters voor de zusters voor het bezoeken van dorpen in het woud en de jungel. Aangevraagd door de Ursulinen Zusters van Ambikapur

INTRODUCTIE

De Ursulinen Zusters zijn werkzaam in twee staten : Madhya Pradesh en Chattisgarh. We

hebben in totaal 19 kloosters. Sommige van deze kloosters bevinden zich in afgelegen

streken waar er geen vervoermiddelen zijn. Reizen kan men er enkel met de fiets of een

scooter.

Ons hoofddoel is : de mensen te bezoeken en proberen hulp te bieden bij hun problemen,

hulp te bieden voor hun gezondheid door het uitdelen van medicijnen, de nodige aankopen

te doen bij dringende nood.

PROBLEMATIEK

De meeste zusters hebben grote problemen om tot in de dorpen te geraken om hun diensten

te kunnen aanbieden. Daarom zouden wij graag beschikken over scooters om deze mensen

te kunnen bereiken.

Een overzicht van de verschillende dorpen en nederzettingen :

JANADITH

Hier is er een klooster en een parochieschool, we werken er samen met het diocees. Er is

ook een meisjesinternaat. De eerste bushalte, winkels en markt liggen op 15 kilometers

van het klooster. We kunnen enkel te voet naar deze plaatsen. Hier zou een scooter voor

de zusters heel dienstbaar zijn. Een grote hulp bij de bezoeken aan de families, aan de

studenten en ook voor het pastoraal werk.

JAGNATHPUR

Dichtstbijzijnde bushalte, winkels, markten en dorpen zijn gelegen op 10 km van het

klooster, school en gezondheidscentrum. Een scooter zou ideaal zijn voor de verplaatsingen

naar het gezondheidscentrum en school. Ook heel nuttig om de zieken te bezoeken in de

dorpen, deze mensen kunnen vaak niet meer buiten komen. We gaan ter plaatse met

medicijnen.

JHIRIYA KLOOSTER

Gelegen op ongeveer 12 km van bushalte, winkels, markt. De zusters zijn erg verbonden

met de dorpen. Enkel te voet kunnen ze de mensen bereiken. De mensen zijn heel blij met

het bezoek en de hulp van de zusters. Ook her zou een scooter hel nuttig zijn.

ADRAI

Het klooster en de school bevinden zich in de valleien van de bergen. Gelegen op ongeveer

30 km van de hoofdbaan .Naast het klooster is er een internaat. De zusters geven les in de

parochieschool in samenwerking met het diocees. Ze doen er ook aan pastoraal werk.

Het is moeilijk om in de noden van medicatie, papierwaren en voeding voor de school te

voorzien. De meeste kinderen komen van de armste families en wij proberen in hun noden te

helpen. Om beter en vlugger te kunnen werken zouden wij heel dankbaar zijn met de hulp

van een scooter.

AMBIKAPUR

Klooster, gezondheidscentrum en school. Ook hier bevinden we ons verwijderd van de

stad Ambikapur. We kunnen enkel te voet naar de stad. Met een scooter zouden we heel

veel tijd besparen die we veel nuttiger kunne gebruiken

CONCLUSIE

In de afgelegen gebieden, bossen en jungles zijn de paden moeilijk berijdbaar. Men kan er

zich enkel behelpen met de fiets of scooter.

Wij hopen dat Wanakkam ons kan helpen bij de aankoop van deze scooters.

Het zou een groot geschenk zijn, een grote hulp bij het werk van de zusters voor de armste

der armen.

Wij kijken hoopvol uit naar jullie antwoord en danken u nogmaals voor al de hulp die we in

het verleden al mochten ontvangen.

Zuster Florencia Samad

Ursulinen Provincialaat – Ambikar

GEVRAAGD BEDRAG

Totaal bedrag voor 5 scooters 479.000 Rs of 6000 Euro

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd