22/09 : Waterzuiveringsinstallatie

Betreft:  Funding for the purchase of RO water purifying plant for the Narayanapuram village for Our Lady of Holy Rosary church, Mallavalli in the catholic diocese of Vijayawada.

Financiele steun voor de aankoop van een waterzuiveringsinstallatie voor het dorp Naravanapuram bij de kerk van onze lieve vrouw van de rozenkans Mallavalli in de Katholieke diosees van Vijayawada

PROJECT LOCATIE

Narayanapuram bevindt zich 42 km van de stad Vijayawada. Sedert 2014 wordt de parochie Van Onze Lieve Vrouw van de Rozenkrans bediend door de Missiepaters van St. Vincentius.

De bevolking van dit landelijk dorp bestaat hoofzakelijk uit landbouwers of dag tot dag werkers in de private sector. Het dorp telt zo’n 250 families. De meeste vrouwen hebben geen werk en doen het huishouden. De  kinderen gaan naar de nabijgelegen regeringsschool, sommigen gaan niet naar school omdat de families te arm zijn om het studiemateriaal aan te kopen.

NOOD AAN HET PROJECT

Op dit ogenblik is er geen waterzuiveringsinstallatie in het dorp. De mensen drinken het ongezuiverde water van de waterput. Dit water bevat een hoge dosis fluor, nefast voor de gezondheid.

Het doel is een waterzuiveringsstation te voorzien voor de goede gezondheid van de bevolking.

PROJECT IMPLEMENTATIE EN EVOLUTIE

Van zodra de fondsen voorhanden zijn zal de aankoop gebeuren. Fr. John Sunil, parochiepriester zal het werk goed opvolgen.

GEVRAAGD BEDRAG

Aankoop en installatie :  Na aftrek van lokale contributie : 3.571 EURO

Dit project werd goedgekeurd