22/11 : Mobiele gezondheid unit.

Betreft:    Mobile health clinic and community awareness program in 40 parishes of Srikakulam Diocese-Andhra Pradesh-India during the Post-Covid Situation

Aanvraag voor financiële steun voor een mobiele gezondheidsuniten  een programma van gezondheid bewustmaking  voor 40 dorpen van het Srikakulam Diocees.

GEZONDHEIDSTOESTAND IN HET VOORGESTELDE GEBIED

De oorzaken van de vele gezondheidsproblemen in deze dorpen zijn : eenzijdige voeding, vervuild water, gebrek aan persoonlijke en algemene hygiëne, verwaarlozing, superstitie, armoede, ongeletterdheid en ongezonde levensomstandigheden.

HOOFDPROBLEMEN

 1. De bevolking is minstens 4 maanden per jaar werkloos buiten het landbouwseizoen.

Dan gaan ze naar het woud en hebben praktisch geen inkomen wegens gebrek aan een degelijke opleiding.

 • De tribalen (stammenvolkeren) hebben een totaal gebrek aan sociale

 en economische ontwikkeling.

 • Deze doelgroepen hebben  geen uitzicht op een socio-economische verbetering van hun gemeenschappen.
 • Gezondheid is het grootste probleem in deze dorpen, hierbij komt nog de povere woningen, omgeving en sanitair.

DE PROBLEMEN BIJ DE TRIBALEN

 • Kindersterfte als gevolg van de ontbrekende gezondheidszorgen. Deze mensen moeten soms 25 tot 70 km door het dichte woud  lopen naar een hospitaal.
 • Sommige stammen kennen de gezondheidsdiensten niet, ze verzorgen de zieken op hun manier, door tovenaars of heksenkrachten met het overlijden van de patiënt als gevolg.
 • Vele baby’s sterven bij de geboorte. Ook het totale gebrek aan vitaminen en vaccinatie zorgt voor een hoog totaal aan kindersterfte.
 • De erge ziekten zoals cholera, tuberculose, malaria en denguekoorts verspreiden zich overvloedig door het totaal gebrek aan medicatie.
 • Ook de erbarmelijke behuizing van deze mensen zorgt voor veel problemen.

DOEL VAN HET PROJECT

 1. Te zorgen voor betere gezondheid van de Savrar Tribalen in het Diocees van Srkikakulam.
 2. Om gezondheidskampen in te richten in deze arme dorpen. (met dokter, verpleegster, gezondheidszorgers).
 3. Door goede herbale medicatie en voeding te promoten.
 4. Door regelmatige check-ups kampen in te richten voor de opvolging van de bevolking.

OPVOLGING EN EVALUATIE DOOR DE SOCIALE DIENST

Een Gezondheidscommitee zal toezien op de goede werking van het programma.

Gezondheidswerkers zullen bijkomende opleiding krijgen voor het specifieke werk met de doelgroepen.

Gevraagd aan Wanakkam voor 1 jaar werking : 7.504 Euro.

Dit project werd goedgekeurd.