22/13 : Bouw van 5 waterputten

Betreft: 

Financiële hulp voor het bouwen van 5 waterputten met handpompen voor drinkwater in een door droogte getroffen gebied. Project aangevraagd door de Sociale Dienst van het Guntur Diocees.

DRINKBAAR WATER STATUS IN INDIA

India beschikt slechts over 4% van de mondiale zoetwater water bronnen en dit in een immens land met 1,3 biljoen mensen. Het gebrek aan waterleidingen en drinkbaar water is een groot probleem voor een groot deel  van de bevolking.  Minder dan 50% van de bevolking heeft toegang tot drinkbaar water .Heel veel water is besmet met fluoride en arsenicum. In het Guntur  district zijn er maar 35 % van de  gezinnen die een goede watervoorziening bezitten.

Vele ziekten worden veroorzaakt door het drinken van besmet water. De meeste gevallen doen zich voor in de extreem droge gebieden en overstromingsgebieden.  De laatste jaren maken zulke gebieden één derde uit  van de totale natie.

UITGEKOZEN DOELDORPEN EN GEMEENSCHAPPEN

De Sociale Dienst van het Guntur Diocees deed een studie naar de meest behoeftige dorpen, de prioriteit werd gegeven aan de lage  kasten gemeenschappen en de tribale mensen omwille van de grote armoede die er heerst. Vijf dorpen werden uitgekozen om deel uit te maken van dit project.

VOORGESTELDE PROJECTDOELEINDEN

Het gebrek aan drinkbaar water  tast de gezondheid van de bevolking aan en dit zowel in de steden als in de landelijke gebieden. Vrouwen en kinderen moeten grote afstanden afleggen op zoek naar gezond water.

Daar deze streek in een rotsachtig gebied ligt is het graven van de putten omslachtig. Na het bouwen van de waterputten zullen tevens vijf hand waterpompen worden geplaatst in de dorpen.

De toegang tot gezond drinkbaar water is een ware zegen voor deze mensen. Het is een groot geschenk, een gloed van hoop op met het oog op een betere toekomst.

PRAKTISCHE UITWERKING

De Sociale Dienst zal een comité oprichten in de verschillende dorpen. Zij zullen de bouw van nabij opvolgen, de mensen betrekken bij de werkzaamheden en instaan voor de lokale financiële tussenkomsten van de begunstigden. Ook een opleiding voor de opvolging en het onderhoud van de putten is voorzien.

Elke waterput met handpomp zal drinkwater verschaffen aan 75 tot 100 families.

BUDGET

Totale kostprijs voor de 5 putten : 9.781 Euro

Gevraagd aan Wanakkam na aftrek van lokale bijdrage : 8.803 Euro

Dit project werd goedgekeurd.