22/14 : Inkomen mindervaliden

Betreft:    Inkomensprogramma voor 50 mindervalide en arme vrouwen.

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

Het NILGIRIS district is één van de  dichtst bevolkte districten in Tamilnadu.

Er leven nog verscheidene stammenvolkeren (tribalen). De bekenste zijn de Toda en Kota mensen, hun cultuur is gebaseerd op veehouding. Ook andere stammen zoals de Panya en de Badaga mensen leven in het district.

De Hindoes vormen de meerderheid van de bevolking (78 %) gevolgd door de Christenen (11.45 %), de Moslims (9,55 %) en anderen (0,4 %).

De economie van het Nilgiris district is gebaseerd op het telen van  tuinbouw gewassen, aardappelen, kolen, wortelen. Ook rijst, thee, koffie kruiden en fruit worden verbouwd.

BELANGRIJKSTE PROBLEMEN

De regering van Tamilnadu heeft een aantal achtergebleven districten geïdentificeerd onder zes parameters : gezondheid, opvoeding, tewerkstelling, industrie, armoede en gender.

Nilgiris is één van hen, het is vernoemd als het meest achtergestelde district inzake gezondheid. De gezondheid van de vrouwen en de kindersterfte is er zeer hoog. Het aantal  geestelijke en fysieke uitgedaagde mensen neemt nog toe. Ook de armoede onder de oudere bevolking is alarmerend.

De Sociale dienst kreeg de opdracht van de regering om 150 mindervaliden en 500 arme vrouwen, meestal weduwen op te volgen. Sommige mindervaliden zijn ingeschreven in de zelfhulpgroepen en krijgen een maandelijks pensioen van 1000 Roepies naargelang hun aandoening. Voor de arme alleenstaande vrouwen bestaat deze toelage niet, tenzij ze geen zonen hebben. Vrouwen met een zieke echtgenoot of mindervalide kinderen hebben het zeer moeilijk. Door de zorg voor de zieke of mindervalide familieleden kunnen zij niet gaan werken.

DOEL VAN HET PROJECT

50 mindervalide en arme vrouwen (onder de 45 jaar) de kans geven om dankzij een aangepaste training te zorgen voor een inkomen. Door een goede opvolging en individuele begeleiding mede door de zelfhulpgroepen en het opstarten van een roulerend fonds.

Een coördinator zal bewustmakingsklassen  leiden aangaande gezondheid, familiaal budget, het bekomen van hulp van de regering, levensstijl enz.

De Sociale dienst zal zorgen voor een individuele monitoring onder meer door maandelijkse bijeenkomsten met de betrokkenen om hun verder te begeleiden bij hun problemen.

We hopen dat Wanakkam ons kan help ons doel te bereiken, om  50 vrouwen en hun familie de kans te bieden op een beter leven. Onze grote  dank bij voorbaat.

Gevraagd aan Wanakkam : 7.500 Euro

Dit project werd goedgekeurd.