23/01 : Financiële steun studies

Betreft:  Educational support to the children of staff

               Financiële steun voor de studies van de kinderen van de staf

Dit is een project dat Wanakkam reeds verscheidene jaren steunt.

ACHTERGROND VAN HET PROJECT

De diocese Sociale Dienst van Udhagamandalam(Ooty) werd 60 jaar geleden opgericht in de Nilgiris, een bergachtige streek.

Gedurende al die jaren werd er heel veel hulp verleend aan de vele arme families en Tribale groepen.

De stafleden van de dienst hebben , gezien de sociale organisatie, geen hoge wedden. De meeste van deze mensen zijn alleenstaande vrouwen en zijn tevens familiehoofd. De weduwen zijn meestal van armoedige afkomst.

De hoop van deze mensen is hun kinderen een opvoeding te kunnen geven, maar gezien hun wedde was dit niet mogelijk.. De directie van USSS was hier gevoelig voor en zocht naar een oplossing. Met de steun van Wanakkam kon hun wens waar gemaakt worden.

Onderwijs is de enige oplossing voor de toekomst van de jongeren. Door de steun van Wanakkam konden 21 families worden geholpen.

Sommige van deze kinderen zijn  nu afgestudeerd bv als apotheker, tandarts, ingenieur, verplegenden en zijn aan het werk in bedrijven en ziekenhuizen. Anderen zitten nog in het middelbaar of beroepsschool.

Deze steun is een grote hulp voor de families en de kinderen zijn gemotiveerd wetend dat zij door onbekende engelen worden geholpen.

DOEL

Financiële steun voor hogere en beroepsopleidingen voor de stafkinderen.

11 kinderen van de stafleden werden geselecteerd voor beroepsonderwijs, post-graduaatscursussen enz.

Het geld wordt gebruikt voor de betaling van de schoolgelden, collegekosten, verblijfskosten voor de homes, voeding, uniformen, leerboeken enz. volgens de noden van elk.

We sturen u hierbij de lijsten met de details per student en overhandigde sommen.

Zoals gevraagd door Wanakkam, is er een comité dat toeziet op de selectie, het correcte verloop van de uitgaven en de opvolging van de studenten.

Nogmaals onze grote dank aan Wanakkam en hun sponsors ook namens de ouders en de kinderen.

“Je denkt misschien dat jouw lichtje maar klein is, toch maakt het een groot verschil in de levens van anderen.”

Dank u om het licht te zijn dat schijnt in de levens van de armen.

Fr. Solomon                                                                                       Mrs Supraba

Directeur                                                                                           Projectverantwoordelijke

Gevraagd bedrag voor 1 jaar : 290.000 Rs. (3.260 €)

Het project wordt goedgekeurd