22/01 : Waterput

Betreft :  Bouwen van een waterput voor landirrigatie voor het dorp Kumar Pura.

Aangevraagd door de Ursulinen Zusters van Ambikapur – Sister Philomena

INTRODUCTIE

Het dorp Kumar Pura is een pottenmakersdorp. De meeste mensen maken aarden gebruiksvoorwerpen om te verkopen.

 Een kleine groep van de overige dorpsbewoners behoren tot andere religies, stamvolken enz. Deze groep is onlangs gestart met hun land te bewerken. Voor sommige onder hen is dit de eerste maal dat ze dit doen. Wij proberen hen daarbij aan te moedigen en te helpen.

NOOD VAN HET PROJECT

Door de Corona crisis kwamen de mensen op het idee om zelf aan landbouw te doen omwille van het feit dat er  op de markt of in de winkels geen voedingsmiddelen te vinden waren.  Naar het voorbeeld van vele anderen willen ze dit nu zelf  proberen.

Hun probleem is water, er is geen watervoorziening om het veld te irrigeren. Ze kwamen dan ook naar de zusters met de vraag of ze niet kunnen helpen met het bouwen van een waterput, vandaar onze vraag naar jullie.

BUDGET

Bouwen van de waterput, graafwerk, pijpen en alle verdere benodigdheden :

Totaal bedrag : 114.400 Rs      of     1.350 Euro

CONCLUSIE

Wij hopen dat u deze families kan helpen met de bouw van deze waterput.  De bewerking van de grond en het telen van eigen groenten is een grote steun voor hen. Ze zullen er u blijvend dankbaar om zijn.

Wanakkam keurde dit project goed.