23/02 : Vaardigheidstrainingen

Betreft:   Vaardigheidstrainingen voor de economische empowerment van vrouwen in achtergestelde, hulpeloze en kwetsbare gezinnen van gemarginaliseerde gemeenschappen.

BEHOEFTE VAN HET PROJECT:

De COVID-19 pandemie heeft een ravage aangericht – lockdown en post-lockdown, en heeft de gevaarlijke situatie blootgelegd dat veel gemarginaliseerde groepen nog steeds in een humanitaire crisis verkeren. De uitdagingen waarmee deze achtergestelde, middelenloze, kwetsbare, gemarginaliseerde gemeenschappen – Dalits en Tribals – worden geconfronteerd, zijn ontelbaar.

De stijgende inflatie, prijsstijgingen, werkloosheid, verstoringen van de toeleveringsketen en geopolitieke spanningen maken de Indiase economie met de dag slechter. De belangrijkste zijn de bestaansmiddelen – werkloosheid en geen werk, waardoor er geen voedsel beschikbaar is voor hen en hun kinderen, omdat er geen bron van inkomsten is – verschillende gezinnen slapen met honger in hun huis, wat leidt tot honger en ondervoeding. Door armoede getroffen, middelenloze, kwetsbare gezinnen worden onevenredig zwaar getroffen door het verlies van middelen van bestaan, voedsel, onderdak, gezondheid en andere basisbehoeften om te overleven. De uitdagingen voor deze vrouwen zonder middelen zijn ontelbaar. Het onderwijs van hun kinderen gaat achteruit; de gezondheidstoestand verslechtert.

Het probleem van het verlies van de kostwinner is nog gruwelijker, omdat zij zelfs in deze

gemarginaliseerde gemeenschappen gemarginaliseerd zijn. Een arme, hulpeloze, middelenloze en vooral onaanraakbare jonge weduwe te zijn in de familie of de samenleving, is een vloek.

Hun levensomstandigheden verslechteren met de dag, omdat zij geen economische en

onderwijskansen hebben en daardoor geen toegang hebben tot economische middelen. Velen van hen zijn zwaar getroffen door de massale armoede en worden tegelijkertijd ernstig bedreigd door de druk om te overleven. Hun hoop op een betere toekomst is vervlogen en velen van hen zitten gevaarlijk gevangen tussen frustraties en hopeloosheid. De meesten van hen leven een leven van hand tot tand. Hun kleine kinderen zijn sterk ondervoed en de toegang tot economische middelen blijft in deze tijden van economische crisis gesloten.

Het voortbestaan van honger en bittere armoede in deze gezinnen is grotendeels te wijten aan de onderwerping, marginalisatie en ontkrachting van vrouwen. Vrouwen lijden meer en in grotere mate onder honger en armoede dan mannen. Tegelijkertijd dragen deze vrouwen de hoofdverantwoordelijkheid voor maatregelen die nodig zijn om een einde te maken aan

honger, onderwijs, voeding, gezondheid en gezinsinkomen. De werkgelegenheid in de

landbouw is seizoensgebonden en onregelmatig vanwege de regenlandbouw in dit

projectgebied.

Bij het observeren van de erbarmelijke situatie van deze vrouwen en hun kwetsbare kinderen in ons projectgebied, door de lens van honger en armoede, voelde SPEECH de noodzaak om voldoende inkomen te genereren voor deze 150 kwetsbare gezinnen, om het onderwijs van hun kinderen te ondersteunen, voedselzekerheid met het genereren van inkomen, onderdak, kleding en welzijn, door hen te voorzien van zelf inzetbare vaardigheidstrainingen in Pluimvee voor 30 vrouwen, Geitenbeheer voor 30 vrouwen, Stikken en naaien voor 30 vrouwen en manden maken voor 60 vrouwen. Afgezien van de trainingen krijgen ze ook materiaal om hun eigen micro-ondernemingen te beginnen op de gebieden waarvoor ze zijn opgeleid, zodat ze een inkomen kunnen verdienen en een respectabel leven kunnen leiden in de maatschappij.

BEGUNSTIGDEN VAN HET PROJECT:

De doelgroep van dit project zijn 150 vrouwen zonder middelen; kwetsbare, gemarginaliseerde, allerarmste, achtergestelde gemeenschappen – Dalits en Tribals – en hun gezinnen. Al deze gezinnen hebben hun kostwinner verloren. De begunstigden zijn vrouwen tussen de 20-45 jaar oud, hebben 2 tot 3 kinderen en afhankelijke ouders op leeftijd, zonder een bron van regelmatig of dagelijks inkomen om hun gezin te runnen. De kinderen van deze begunstigde gezinnen zijn tussen de 5 en 15 jaar oud en gaan naar school.

PROJECT DOEL:

Om de armoede te verlichten, deze ultra-arme, kwetsbare, kansarme, middelenloze vrouwen te transformeren, hun bestaansmiddelen te stabiliseren, met een model voor vermogensopbouw om met respect zelfredzaam en zelfvoorzienend te worden, het faciliteren met micro-ondernemingseenheden, om de economische normen voor een beter leven te verbeteren en hun kinderen continu onderwijs te bieden.

PROJECTDOELSTELLINGEN:

 Vaardigheden opbouwen en 150 ultra-arme, kwetsbare en achtergestelde vrouwen

omvormen met adequate technische vaardigheden voor gemakkelijke en betere

verdienmogelijkheden en stabilisering van hun levensonderhoud.

 Deze vrouwen in staat stellen in hun levensonderhoud te voorzien op basis van een

duurzaam en rechtvaardig gebruik van natuurlijke hulpbronnen die vrij en overvloedig

beschikbaar zijn.

Creëren van 150 noodzakelijke structuren voor micro-ondernemingen die de vaardigheden van vrouwen om zelf werk te vinden bevorderen met een model voor vermogensopbouw.

 Creëren van een gunstig klimaat voor expansiegroei en steun via een participatieve aanpak en faciliteren van financiële instellingen voor de uitbreiding van de eenheden.

 Hen stabiliseren met duurzame middelen van bestaan met respect en zelfvertrouwen om zelfredzaam te zijn.