23/03

Betreft:  Verzoek om financiële bijstand voor de geïntegreerde ontwikkeling en kwalitatieve opvoeding van de arme en kwetsbare meisjes die het slachtoffer zijn van COVID-19, Karunalaya Childrens Home, Kanyakumari, Tamilnadu, India.

Doelstellingen van het project
1. Voorzien in een beter thuisverblijf met basisbehoeften.
2. Een gezinssfeer bieden aan de kwetsbare meisjeskinderen en de arme meisjes die door COVID-19 verstoken blijven van basisbehoeften.
3. Gezonde voeding bieden voor een betere fysieke en intellectuele ontwikkeling en groei van de arme meisjeskinderen.
4. 4. Kwalitatief onderwijs voor een betere toekomst in de maatschappij.
5. De arme meisjes geavanceerd onderwijs en studiefaciliteiten te bieden en ze toe te laten in de stichtelijke scholen voor een betere toekomst.
6. De status van het leven in de samenleving verbeteren door middel van kwalitatief onderwijs en geïntegreerde ontwikkeling van de arme meisjes.
7. Vooral de arme en weesmeisjes die behoren tot Mukkuvar en achtergebleven gemeenschappen beter onderwijs geven om hun rechten in de samenleving te verkrijgen.
8. Het creëren van een gezonde en hygiënische sfeer voor een goede gezondheid van de arme meisjeskinderen om een betere toekomst te creëren.
9. Het ontwikkelen van een goed moreel en spiritueel leven om hun psychologische gevolgen van de geboorte te verwijderen door middel van counseling.
10. Discriminatie voorkomen en alle kinderen gelijk behandelen ondanks religie en geloof in de samenleving.
11. Kennis en inzicht verschaffen in de algemene kennis van hun rechten in de samenleving.

12. Hun vaardigheden en veelzijdig vermogen ontwikkelen door extra curriculum activiteiten.
13. Hen trainen met leiderschapskwaliteiten om hun leven in de gediscrimineerde maatschappij te overleven.
14. Om hen te beschermen tegen de fysieke en psychologische gevaren.

Introductie van de uitvoerende organisatie en missie in kanyakumari

Karunalaya Kindertehuis
Karunalaya Children’s Home in Kanyakumari, Chinnamuttam onder Kottar Dioceses werd in 2010 geopend voor onderwijs aan arme visserskinderen en pastoraal werk. In het jaar 2021 onze missie geregistreerd onder Karunalaya charitatieve Trust, No.4/291/2021. Onze missie totaal met de erkenning van Bisschop van Kottar Rev.Dr.Nazarene Soosai. En het nieuwe project “Krunalaya Children’s Home” houden we ons aan de wetten en regels van de staat Tamilnadu (JJ-Act Juvenile Justice Act.2015).

Op 22 september 2022 hebben we Karunalaya Children’s Home geopend voor meisjes van 4 tot 13 jaar, ondanks kaste en geloof, die wees zijn als gevolg van COVID-19 en de armste van de armen in Kanyakumari kustgebied visserij meisjes kinderen en uit de afgelegen kolonies kinderen die verstoken zijn van basisbehoeften en de gezinnen onder acute financiële crisis als gevolg van de (2019-2021) COVID-19 pandemie. Wij erkennen en waarderen de bezorgdheid en de grote financiële steun van het “WANAKKAM”-team aan de arme meisjeskinderen om een geschikte infrastructuur te creëren voor het welzijn van de 25 arme meisjeskinderen en voor hun kwalitatief onderwijs.

Helaas mocht van de regering, kort na de opening van het tehuis, vanwege de CRZ (Coastal Regional Zone) slechts 10 arme meisjeskinderen gehuisvest worden en bleven zij eisen dat er op de campus een gebedsruimte zou komen voor meisjes die tot een andere religie behoren. Deze gebeurtenis zorgde ervoor dat onze congregatie de kinderen aan hun familie overdroeg en hen steun bood door middel van onderwijs op afstand. Om onze missie in het midden van de huidige politieke situatie van onze Indiase samenleving aan de orde te stellen, besloten onze oversten de arme kinderen onder de christelijke gemeenschappen te beoordelen.

De kwestie van het documentatieproces van CRZ (Costal Regional Zone) is met succes in ontwikkeling dankzij de steun van de belangrijkste ambtenaren van ons district. Na een nieuwe verificatie van de kant van de regeringsambtenaren hebben zij voorgesteld de kinderen bij hun moeders te houden totdat het document voor “Karunalaya children’s Home” in het kader van CRZ is goedgekeurd. Wij hebben 6 arme christelijke meisjes uit de bisdommen van Kottar opgenomen en ondergebracht. Momenteel verblijven de kinderen volgens de regeringswet bij ons bij hun eigen moeder, die weduwe of wees is.

Het centrum is erkend door de staat Kanayakumari. Het centrum is uitgerust met het nodige meubilair met de grote steun van “WANAKKAM” Team (jaar 2022) voor een gezond verblijf van de kinderen en kwalitatief onderwijs. Het doel van het centrum is de geïntegreerde ontwikkeling en groei van de arme meisjeskinderen naar een betere toekomst met kwalitatief onderwijs en een goede gezondheid. Ik verzeker u van uw financiële steun om het leven van de kleine kinderen te renoveren en hun mooie toekomst vrij van genderdiscriminatie en acute armoede te verkennen met kwalitatief onderwijs, leiderschapstraining en geïntegreerde ontwikkeling.S.No                 ParticularsNo. ChildrenFor the year-  2023-2024Total cost in-Rs.
1.Food6Monthly (Per day 150Rs) Rs4500x6x12months=Rs324000324000
2.Study materials6Monthly Rs1000x6x11months=Rs 6600066000
3.School Fees for children age between 11 to 13years(6th class to 9th class)including extra curriculum activities2Monthly Rs.4000x2x11months=Rs8800088000
4.School fees for children age between 4 to 10 years(Nursery to 5th class) including extra curriculum activities4Monthly Rs.2500x4x11months= Rs11000110000
5.Travelling charge by bus2 Monthly Rs.1500x2x11months=Rs33000                     33000
6.Salary of Tuition teacher1Monthly Rs.3000x1x11months= Rs3300033000
   Grant Total654000

Grant request in Rupees = 654000 Rs

Grant request in Euro      = 8175 €


Wanakkam besloot om de punten 2 tot en met 6 te steunen. 3.750 €