Project 20/02 : Financiële hulp voor de aankoop van 200 lessenaars en banken

Project 20/02  Financiële hulp voor de aankoop van 200 lessenaars en banken voor 

 Engelse  Middelbare school van de Zusters Ursulinen in Ambikapur.

INLEIDING :

De Zusters Ursulinen van de congregatie van Tildonk werken in de Provincie Ambikapur tussen de Tribalen en achtergestelde mensen van alle kasten en religies. Onze opdracht is te zorgen voor het welzijn en de opleving van deze arme, onderdrukte bevolking. Ons werk bestaat hoofdzakelijk uit basis onderwijs voor de kinderen, gezondheidszorg, centra voor Aids patiënten, sociaal werk, volwassenen educatie, jeugdwerk, zelfhelpgroepen voor de families en bewustmaking programma’s.

De mensen zijn ondertussen overtuigd van de noodzaak van het onderwijs voor hun kinderen en sturen ze naar school. De kinderen van de arme ouders moeten, uit noodzaak,  gaan werken in de hotels of winkels en bij rijke landeigenaars waar ze op de dieren  passen en voor het  huishouden zorgen. Deze kinderen moeten hard werken, worden uitgebuit en slecht betaald.

Sedert 1984 kwamen de Ursulinen naar Ambikapur, op uitnodiging van de Bisschop, met als opdracht een school op te richten voor de Tribalen, de Dalits en de uitgestoten bevolking. Een school voor kinderen die elders niet welkom zijn.

ACHTERGROND

Sedert enkele jaren zijn de mensen ook bewust geworden van het belang van het Engels in de middelbare school. Alle examens, interviews, hogere beroepsopleiding gaan door in het Engels. Ook de boeken voor de hogere opleiding zijn enkel beschikbaar in de Engelse taal.

Zodoende zijn wij dan ook gestart met een “Engelstalige Middelbare school” waar de lessen volledig in het Engels doorgaan.

De Regering opent scholen in de dorpen en stelt er slechts twee leerkrachten aan voor de klassen van het eerste tot het vijfde jaar .De achterliggende reden is dat de Regering niet wil dat deze arme kinderen een opvoeding krijgen en dat ze zodoende als slaven kunnen blijven werken voor de rijken. Wij blijven ons inzetten om deze mensen te  bevrijden uit de jarenlange slavernij en de dominantie van de rijken. Enkel de missionarissen en onze opvoedingsprogramma’s kunnen hiervoor zorgen.

De droom van de ouders is, dat hun kinderen, dankzij een goede opvoeding, een mooie toekomst tegemoet gaan. Dat zij ooit verandering mogen zien, op hun eigen voeten zullen staan en opkomen voor hun rechten.

Omdat wij voor de armen werken krijgen we geen enkele steun van de overheid voor onze scholen en ontwikkelingsprogramma’s.

NOOD VOOR DIT PROJECT

Onze Engelse Middelbare school werd in 2008 geopend. Er zijn 820 leerlingen en we gaan naar 1000 bij de opening van het nieuw academie jaar ..  De ouders van de kinderen zijn heel arm. Als we hun schoolgeld vragen zullen zij hun kinderen niet meer naar school sturen.

Zelf hebben we geen inkomsten, we kunnen enkel hopen op geld dat wij krijgen van onze weldoeners. Door het tekort aan meubilair is het ook voor de leerkrachten moeilijk om  goed te kunnen werken en de discipline te handhaven.

De ouders van de studenten zijn landbouwers, rickshaw-trekkers, taxichauffeurs, wegenwerkers en dagloners. Dit jaar viel er weinig regen, met als gevolg kleine oogsten voor de boeren. In vele dorpen werd de graanoogst ook nog vernield door wilde olifanten. Zelfs de lemen huisjes van de mensen werden door de olifanten vernield.

De kleine toelage die de ouders ons geven is  onvoldoende om de leerkrachten te betalen.

Gevraagd bedrag : 3.300 Euro.

We hopen op uw mildheid om mede door uw steun verder te kunnen werken voor deze kinderen in nood.

Onze hartelijke dank bij voorbaat. Wij gedenken jullie in onze gebeden.

Zuster Fabiola.

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd.