Project 20/03 : Financiële hulp voor de aankoop van een dorsmachine voor landbuwers in Jhingo

Projectaanvraag :  20/03 :Financiële hulp voor de aankoop van een dorsmachine  voor de landbouwers van Jhingo – Ambikapur      

Project aangevraagd door Zuster Philomina, Ursulinen, Ambikapur.

INLEIDING

De bevolking van het dorp Jhingo bestaat uit landbouwers en pottenbakkers. Ze behoren tot de laagste kaste van de Hindoes. Er zijn 25 families die volledig afhankelijk zijn van de landbouw voor hun dagelijks inkomen. Zij kunnen éénmaal per jaar oogsten op voorwaarde dat er een goed regenseizoen is.  

ACHTERGROND VAN DE BEVOLKING

De meeste mensen waren voeger afhankelijk van het woud voor hun levensonderhoud. Enkele jaren geleden leerden deze mensen, met hulp van de sociale werkers, graan, mais groenten enz. te telen. Zij zijn hier heel gelukkig dit te kunnen doen.

NOOD VAN HET PROJECT

De landbouwers waren tijdens het regenseizoen allen aan het werk op hun eigen veld. Hierdoor konden ze mekaar niet helpen en kwamen ze niet  allen klaar met hun werk voor het einde van het regenseizoen. Om dit  probleem te verhelpen zochten we hulp bij onze weldoeners en zo kon een tractor voor het dorp worden aangekocht. Dit was een heel grote hulp  om hun velden klaar te krijgen voor de aanplanting. Met de tractor, kunnen zij nu de verschillende velden  van het ganse dorp omploegen in één of twee dagen  Ze zijn hier heel gelukkig mee.

Door de klimaatsverandering is het weder ook niet zo standvastig meer. Het regent op onvoorziene tijden en  zodoende kan de oogst niet snel genoeg worden binnen gehaald. De  volledige oogst is op hetzelfde ogenblik klaar. Het duurt lang om manueel te oogsten, en klaar te komen met  de verdere bewerkingen..

Er bestaan  nu ook machines om de oogst binnen te halen en te kuisen. Met deze machine kan het werk  in één of twee dagen worden gedaan. Aangezien alle rijst van de verschillende velden gelijk klaar is kunnen ze op dit ogenblik elkaar niet helpen bij de oogst.

Met deze dorsmachine kunnen ze van het ene veld naar het andere gaan en is de oogst van iedereen tijdig binnen. Zij kunnen nu de rijst veilig in huis houden. Zo kan de regen geen schade meer aanbrengen. Het is om deze reden dat wij uw steun vragen voor de aankoop van deze machine met bijbehoren ( om de rijst te kuisen, te pellen ook voor graan, mais enz.)

KOSTPRIJS : voor de dorser met aanbehoren : 4.800 Euro

CONCLUSIE :

Deze machine zou bijzonder nuttig zijn voor deze mensen. Ze zullen hier heel dankbaar voor zijn. Het zal hen aanmoedigen om al hun land te bewerken met verschillende soorten oogsten gedurende het ganse jaar.  Zij zullen sneller en beter kunnen werken en meer kunnen oogsten en zodoende ook een veel beter inkomen hebben. We hopen dat u hen kan helpen om hun droom waar te maken.

Hartelijk dank.

Zuster Philomina

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd.