Project : 20/04 Inrichten beroepstraining.

Projectaanvraag : 20/04 Inrichten van beroepstrainingen voor de jeugd van het Nilgiris en

                           Erode  District  – Project van de Sociale Dienst van Udhagamadalam (Ooty)

In India, leven de arme  Tribalen (stammenvolkeren) en Dalits (Onaanraakbaren)  in een veel slechtere economische situatie dan de rest van de bevolking.

De meerderheid van de tribale mensen leven in afgelegen  landelijke gehuchten, in heuvelachtig bosrijke of woestijnachtige gebieden. Door ondervoeding, onvoldoende toegang tot drinkbaar water en gebrek aan persoonlijke hygiëne zijn ze kwetsbaar voor allerlei ziekten. Vooral vrouwen en kinderen zijn hier de slachtoffers van.

De Dalits leven in afgelegen gehuchten, ver van de dorpen, met weinig of geen voorzieningen. Ze leven er verborgen als “onaantastbaren”.

Hun levensomstandigheden: een gebrek aan algemene kennis, de afstand van alle voorzieningen, het ontbreken aan deftige wegen en transport, financiële middelen enz. bieden geen enkele toekomst.  De pogingen van de Regering voor de toegang tot professioneel werk kenden geen succes.

De werkloosheid van de jeugd is er heel hoog. Deze groepen blijven in armoede leven zonder enige toekomst. Het is dan ook levensnoodzakelijk om deze jeugd een kans te geven met  opleidingen tot beroepswerker. Het is absoluut noodzakelijk  deze tribale kinderen, vrouwen en hun ganse gemeenschap bewust te maken van hun rechten om vrij te leven, met recht op voeding, recht op onderwijs, gezondheidshulp enz.

PROJECTBESCHRIJVING EN DOEL – TRAININGEN INGERICHT DOOR DE SOCIALE DIENST (U.S.S.S.)

Het plan is om systematisch in werkaanbiedingen te voorzien. Dit dankzij het inrichten van beroepstrainingen voor de jeugd van de Tribale en Dalit gemeenschappen.

60 jongeren, jongens en meisjes, zullen de kans krijgen om deze opleidingen te volgen. De bedoeling is tevens om de kandidaten na hun beroepsopleiding een vast werk te bezorgen met een eerlijk inkomen.

Heel veel van deze jongeren kijken uit naar een goede werkgelegenheid. De vele werklozen zijn onopgeleid en werken vele uren voor een karig loon. De meesten komen terecht in de landbouw, de bouw en kleine shops waar ze allerhande kleine herstellingen doen aan auto’s enz. Ze worden heel vaak uitgebuit en hun jeugdig dynamisme gaat verloren.

OBJECTIEVEN

  • Economische kansen creëren voor 60 kwetsbare jongeren door beroepsopleiding
  • Een inkomen voor de vrouwen van het platteland te verzekeren.
  • Te voorzien in betere werkkansen en zelfhulp voor de jeugd dankzij de opleiding.
  • Bewustzijn bij te brengen aangaande rechten en waarden door opvoeding.

Dit programma zal doorgaan in het diocees Ooty.

Volgende trainingen zullen gegeven worden door vakmensen :

  • Rijlessen
  • Naailessen

Dankzij deze trainingen zullen de jongeren van een minimum aan basis rechten kunnen genieten. Ze zullen als vakmensen kunnen werken in de handel of als zelfstandigen. Ze zullen nu op eigen benen kunnen staan en hoopvol uitkijken naar een goede toekomst.

 Gevraagd bedrag : 5000,00 Euro

Wanakkam heeft het project goedgekeurd.