Project 20/05 Financiele hulp minder valide

Projectaanvraag 20/05 Financiële hulp voor hulp voor de opvoeding van minder-valide kinderen in het Krishna District.  Project aangevraagd door de Sociale Dienst van Het Bisdom Viyayawada, Krishna District.

De Sociale Dienst van Vijayawada werkt een grootschalig project uit voor de minder-valide kinderen in het Krishna District.

DOELGROEP :

300 Minder-valide kinderen uit 103 parochies van het district en de armste ouders van deze kinderen.

De Regering heeft een aantal programma’s opgesteld voor hulp aan minder-valide kinderen.

De ouders, uit de kleine landelijke dorpen, vooral de armen,  hebben hier geen kennis van. De sociale dienst wil  helpen door deze mensen bewust te maken en te motiveren voor het bekomen van hun rechten.

DOEL:

De toegang  voor minder-valide kinderen en jongeren in onderwijs en training op alle niveaus.

Deze groep helpen een zinvol leven op te bouwen dankzij onderwijs, vaardigheidstraining en het aanreiken van kansen voor een goede integratie in de samenleving.

De liefde voor de minder-validen, hen te leren aanvaarden zoals ze zijn, motiveert ons om te zorgen voor hun welzijn en ontwikkeling.

BESCHRIJVING VAN HET PROJECT

De Sociale Dienst van Vjjayawada – wil door het Onderwijs – Ontwikkelingsprogramma verbeteringen aanbrengen in de bestaande “speciale scholen “ voor de doelgroep.

Onze werking :

  1. In de dorpen de families met minder-valide kinderen en jongeren bezoeken en sponsoren om de kinderen naar de scholen te sturen.
  2. Arme kinderen in de scholen te steunen met allerhande benodigdheden, kledij(uniform), schoolgerief enz.
  3. Het bezorgen van het nodige materiaal voor de trainingen, textiel, schrijnwerkerij en ander beroeps- en technisch onderwijs
  4. Beroepsscholen helpen met het opstarten van kleine ondernemingen voor de praktijk trainingen en zodoende ook voor een inkomen te zorgen voor de school.
  5. Zoeken naar overdekte werkplaatsen waar minder-valide jongeren aan het werk kunnen en hierdoor tot zelfredzaamheid  komen.
  6. Een opleiding geven aan arme ouders van minder-valide kinderen om daarna  werk te vinden en zodoende in het onderhoud van hun familie te kunnen voorzien.
  7. Een sensibiliseringsprogramma uit te werken voor een correcte houding tegenover de minder-validen in de maatschappij.

Kostprijs : 7000,00 Euro

Wanakkam heeft dit project gedeeltelijk goedgekeurd voor 4000 Euro