project 20/06 Aankoop meubilair bijzonder onderwijs

Project 20/06 : Steun voor de aankoop van basis- meubilair voor de Fathima Matha school, bijzonder onderwijs voor mentaal mindervalide kinderen in Dachepally.(Guntur Dt.)Deze school werd opgericht in 2018 onder de begeleiding van het Nationaal Instituut voor mentaal gehandicapten door de zusters van St. Anne. Het doel is de opvoeding van 100 mentaal mindervalide kinderen door bijzonder onderwijs en individuele begeleiding.

Nood van het project :

Het aanschaffen van meubilair voor de school.

De training voor deze kinderen :

Deze kinderen kunnen niet worden opgevangen in de normale scholen.

Ze krijgen training in :

 • De gewone activiteiten van het dagelijks leven.
 • Academische vaardigheden
 • Beroepsvaardigheden
 • Groepsactiviteiten
 • Mentale onbekwaamheden
 • Autisme, ADHD, kinderen met down syndroom enz.
 • Mentale onbekwaamheid

Alsook, voor zij die het nodig hebben :

 • Psychotherapie
 • Bezigheidstherapie
 • Spraaktherapie
 • Speltherapie enz.

Activiteiten  van het project :

De zusters van St. Anne zijn met deze school gestart om tegemoet te komen aan de grote noden van de talrijke mindervalide kinderen in de streek. Naast de school is er ook een home waar deze kinderen verblijven. De lessen worden gegeven door een staf die werd opgeleid voor dit bijzonder onderwijs. Ons doel is deze kinderen gelukkig te zien, met heel veel liefde proberen wij ze op te vangen.

Naast de school worden ook momenten van ontspanning voorzien zoals, sport en spel, dans tekenen enz. naargelang hun mogelijkheden.

Het is de enige school voor deze doelgroep van het district en de omliggende districten.

Ook de ouders en familie krijgen de nodige opleiding om hun kinderen zo goed mogelijk te kunnen begeleiden om zo samen,  in de best mogelijke toekomst van hun kinderen te voorzien.

Deze kinderen worden ook opgevolgd na hun studies. Zij krijgen hulp bij het zoeken naar werk. Indien mogelijk willen we de kans bieden hun bij te staan om een  zelfstandig leven buiten hun familie mogelijk te maken.

Op dit ogenblik is er dringend nood aan  basis-meubilair voor de school. Vandaar onze vraag aan Wanakkam om ons hierbij te helpen.

Dit project werd goedgekeurd.  Bedrag : 4.650 Euro.