21/01: opleiding verpleegsters

Betreft:           Financial help  for  two girls to do nursing Training

Vraag naar financiële hulp voor de opleiding verpleegkunde van 2 meisjes

Introductie

Wij willen de arme studenten helpen om hun leven doeltreffend op te bouwen, we zijn bijzonder begaan met  de meisjes. We zien tegenwoordig veel jongens die zich niet toewijden voor hun studies en ook niet werken. Dit is een probleem voor de meisjes later, ze voelen zich hulpeloos en gefrustreerd. Daarom willen wij voor  de meisjes zorgen door een opleiding zodat ze  later zelfstandig op eigen voeten kunnen staan. Hiervoor zoeken we financiële steun.

Nood van het project

Door geldproblemen zijn vele meisjes na het beëindigen van het Junior college gedwongen om thuis te blijven. Wanneer de ouders of zijzelf een jongen vinden huwen ze. Het gebeurt heel vaak dat deze jongens terecht komen in de alcohol problematiek. De meisjes staan er dan alleen voor om het huishouden te doen en de kinderen op te voeden .Het is daarom dat we ze aanmoedigen om een training te volgen die hen kan helpen om op eigen voeten te staan.

Op dit ogenblik hebben we twee meisjes die hun junior college in wetenschappen en biologie hebben afgewerkt. Het zijn beiden heel goede studenten. Ze willen zich graag inzetten voor de zieke mensen. Ze dachten aan “doktersstudies”. Deze studies zijn echter erg duur en het is tevens een jarenlange opleiding. Daarom hebben wij hun de “verpleegster-studies” voorgesteld. Ze vinden dit ook heel goed. Op dit ogenblik zijn ze sedert het einde van hun Junior studies thuis. De ene twee jaar, de andere al vijf jaar. Ze kijken er heel erg naar uit om de studies te kunnen doen. Deze opleiding duurt drie jaar.

De meisjes zijnVictoria Victoria Tirkey en Kirti Kerketta.

Kirti kan haar opleiding volgen in een college dicht bij haar huis. De lessen beginnen in maart. Voor Victoria zullen de lessen in een ander college aanvangen in juni.

Indien jullie dit project goedkeuren kan ik het nodige doen voor hun inschrijving.

Gevraagd bedrag

Na aftrek van eigen inbreng gevraagd aan Wanakkam :

Voor 2 studenten                  2.140 Euro

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd.