21/02 : noodhulp Covid

Betreft:   Urgent help for Covid-19 pandemic”.

Noodhulp voor Corona – St Ann’s Sisters – Guntur – district

Groeten en beste wensen van Zuster Anthonamma P., Algemene Overste van het Generalaat van de Sint Ann’s Zusters, India.

Hartelijk dank voor uw schrijven met de vraag aangaande de covid-situatie in onze locatie.

We hebben de schoolkinderen verlof gegeven. Wij trachten de arme families van de kinderen te sponsoren.

We bevinden ons in een heel grote noodsituatie en proberen de armsten te helpen tijdens deze pandemie. We zijn gestart met een klein aantal mensen daar onze middelen spijtig genoeg heel beperkt zijn. Mocht u ons kunnen helpen bij ons werk zouden wij u heel dankbaar zijn.

De COVID gevallen in India gaan heel snel in stijgende lijn. In Andhra Pradesh heeft de Regering beslist dat al de scholen moeten sluiten. Alle administraties, burelen zijn gesloten. Hier in onze plaats, rond het schoolgebouw, is meer dan de helft van de bevolking positief getest. Het virus verspreidt zich razendsnel.

Ook enkele van onze zusters werden positief bevonden.

De meerderheid van de mensen, zijn dagloners, ze worden enkel betaald voor hun werk als landbouwers of bij handwerk. Door de COVID-19 pandemie kunnen deze mensen onmogelijk naar het werk en dienen thuis te blijven zonder inkomen voor hun families.  Ze belanden zodoende in grote armoede. In onze omgeving bevinden zich  meer dan 1000 families zonder enige inkomsten of voeding.

Met de hulp van goedhartige donors, zoals jullie, zorgen wij voor de opvoeding van vele kinderen en proberen te helpen  bij de zoektocht naar levensonderhoud voor weduwen, minder-valide en andere zwaar getroffen mensen. We blijven in contact met de kinderen en de families. In deze tweede golf van COVID-19 zijn deze mensen, ouders en voogden van deze kinderen alsook onze vrijwilligers en de leden van de Vrouwengroepen zwaar getroffen.

De kleine kinderen zijn er erg aan toe, door voedselgebrek. Aangezien hun ouders niet kunnen werken, of  ziek zijn en thuis moeten verblijven wegens  plaatsgebrek in de overvolle hospitalen.

Vandaar onze vraag of u ons kan helpen bij de voedselbedeling tijdens deze pandemie.

Wij geven 20kg granen of rijst, 2 kg bloem, 2 liter kookolie,  groenten en fruit zodat de familie voedzaam eten heeft gedurende minstens 1 maand.

Het bedrag voor deze hulp is 2000 Rs per familie (23 Euro).

Wij vragen uw hulp, indien mogelijk, om deze families in deze zware periode bij te staan met gezonde voeding.

Hartelijk dank om aan onze mensen te denken en voor uw zeer gewaardeerde hulp.

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd voor 22.000 Euro