21/03 : noodhulp Corona Ooty

Betreft:  Noodhulp bij corona

De Covid-19 pandemie maakt heel veel slachtoffers wereldwijd

India is één van de meest getroffen landen en is uitzonderlijk hard getroffen door de tweede golf.

Het is een nooit  eerder gekende uitdaging voor de volksgezondheid, voedselsystemen en werkloosheid, meer bepaald voor de arbeiders. Gezondheid en veiligheid storten in.

In India is de strijd tegen  armoede heel erg toegenomen: de pandemie zorgt voor ware omwentelingen bij de armen.  Marginale en kansarme groepen zijn enorm toegenomen en zorgen voor kritische langetermijneffecten.

Tamil Nadu heeft nu het vierde hoogste aantal covid gevallen in India. De regering van Tamilnadu heeft een strikte lockdown opgelegd voor de ganse maand mei.

Door het toenemend aantal  besmettingen in het Nilgiris district heeft de regering besloten om geen toerisme meer toe te laten. Het Tourisme in de Nilgiris is met 70% verminderd sedert januari 2021. De vele mensen die voor hun inkomen afhankelijk zijn van het toerisme zijn nu al het tweede  jaar zwaar getroffen en hebben grote noden.

De pandemie treft op onevenwichtige wijze het leven van de bevolking die in armoede leven.

Door de totale lockdown en de aanhoudende omstandigheden sedert maart 2020 hebben de mensen nood aan de basismiddelen om hun kinderen en families te redden van de hongersnood. Ook medische hulp is dringend nodig om de zieken thuis te verzorgen.

Er werd voorgesteld om 425 families te helpen met voedselpakketten en 100 vrijwilligers van de frontlinie te voorzien met gezondheidsmateriaal.

De hulpverlening is voorzien van juni tot november 2021

Onze organisatie wil zich  samen met de vrijwilligers inzetten om zoveel mogelijk hulp te bieden.

Budget voor deze actie                                             

425 x voedingspakketten                                                      6,80.000 RS

100 x gezondheidsmateriaal                                                  1.30.000 Rs

Ondersteuning en vervoer                                                        13.703 Rs

Gevraagd aan Wanakkam                                                    10.000 Euro

Wanakkam heeft deze aanvraag goedgekeurd