21/04 : schoolgeld 72 kinderen

Aangevraagd door de Zusters Ursulinen

INLEIDING

Tijdens  de Covid lockdown werden de scholen gesloten. Onze leerkrachten gingen echter naar de dorpen, verzamelden de leerlingen en gaven les ter plaatse. Daarna kwam de strikte lockdown en was dit niet meer mogelijk. Dus geen lessen meer.

Onze scholen zijn private scholen en de leerkrachten worden betaald door de bijdragen van de leerlingen. De Regering besloot dat alle scholen hun leerkrachten zelf moesten betalen.

Vanaf augustus mochten de middelbare scholen weer openen. Vele kinderen kwamen niet opdagen in school. Als gevolg van de lockdown verloren de meeste mensen hun werk en inkomen. Deze gezinnen hadden het heel moeilijk.

NOOD VAN  HET PROJECT

Door de sluiting van vele ondernemingen dienden de mannen terug naar huis te keren. Sommigen hebben ook geen land om te bewerken. Vele studenten hebben geen geld voor  de schoolbijdrage. Als we dit geld niet krijgen kunnen wij onmogelijk de leerkrachten betalen.

We hopen dat een oplossing kan gevonden worden en vragen u daarom ons hiermee te kunnen helpen zodat deze arme  leerlingen weer naar school kunnen komen.

Ons  Generalaat heeft  gedurende 2 maanden de wedden betaald.. Als alles goed gaat zouden we in oktober de scholen volledig  kunnen openen en we  hopen dat alle kinderen weer naar hun klassen kunnen. We maken lijsten in de verschillende scholen met de namen van de arme kinderen die niet naar school kunnen wegens financiële  problemen.

BEGUNSTIGDEN VAN DIT PROJECT

De families waar de kostwinner zijn werk verloor. Sommige studenten van zeer arme gezinnen die het schoolgeld niet kunnen betalen. Families die getroffen werden door Covid-19. Al hun geld ging naar de kosten van het hospitaal en soms werden hiervoor leningen aangegaan. Er waren ook veel overlijdens te betreuren.

 Er waren families die echt geen voedsel meer hadden, ze dienden hulp te vragen voor hun dagelijks brood. Tijdens de lockdown hebben wij al onze tuinen bewerkt, ook onze bloementuinen. We bewerkten ze tot groentetuinen en kweekten groente, mais, aardnoten, tapioca enz. Ook onze voorraad rijst voor drie maanden die voorzien was voor het internaat werd uitgedeeld. We belden de mensen op en deelden het voedsel uit aan de poort. Zo hebben wij de mensen verder kunnen helpen met eten voor hun families.

GEVRAAGD BEDRAG :

Voor 72 kinderen in 10 scholen : 497.500 Roepies    – 5.750 Euro