21/05 : noodhulp corona

PROJECTAANVRAAG 21/:05 : HULP BIJ COVID-19 – DEEL 2  ( september 2021)

MSSS Ooty – Tamilnadu

In Tamilnadu is het grootste gevolg van de lockdown door Covid-19,  de grote werkloosheid.

Het grootste aantal werklozen is te vinden bij de occasionele werkers, dagloners. Meer dan 61% van de mensen behoord tot deze categorie. In onze streek de NILGIRIS die hoofzakelijk leeft van toerisme, is de impact ook heel groot. Ongeveer  2000 mensen verloren hun job, waaronder heel veel vrouwen.

De mensen lijden onder hun gebrek aan inkomen. Geen geld, geen eten, kinderen die thuis zitten, medische uitgaven enz. De mensen zien geen uitweg meer.

Om de arme families te helpen werd een noodprogramma opgestart.

UITVOERING VAN HET PROJECT

Naast het uitdelen van voedsel- en medische pakketten aan 280 families zullen tevens 60 vrouwen de kans krijgen om een  “ Inkomens-opleidingsprogramma” te kunnen volgen.

60 arme vrouwen zullen worden geselecteerd voor deze opleiding. Door de mogelijkheid te bieden van Micro ondernemingen zullen deze vrouwen kunnen genieten van een gewaarborgd inkomen. Ze zullen financieel worden geholpen bij het opstarten ervan.

DOEL

280 arme families zullen worden geholpen : Geen armoede – geen honger.

60 families zullen regelmatig inkomen hebben door de inkomensactiviteiten.

Het voorbeeld van de getrainde vrouwen zal een impact hebben op de gemeenschap. Ook de zelfhulp vrouwengroepen  zullen hierin actief zijn.

Gevraagd : 15.000 Euro

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd.