21/06 : Covid hulp mindervaliden

Betreft:     Medical and food aid for community based preparedness for 3rd wave of Covid-19 for disabled & HIV families and children  And support for 12 families who lost (death) bread winner duet to Covid-19 infection during second wave of Covid-19

Covid noodhulp voor mindervaliden, personen met HIV,  slumbewoners, 12

families in nood door overlijden van het kostwinner.

DOEL VAN HET PROJECT

Tussen 1 maart en 31 mei werden meer dan 13 miljoen mensen in India getroffen door het Covid-19 virus. In een week tijd tussen 10 en 17 mei waren er 29.000 dodelijke slachtoffers te betreuren.

We beleven een droevige strijd tegen het virus. Er moeten oplossingen komen voor het groot tekort aan zuurstof productie, persoonlijke bescherming, bedden, vaccins, medisch materiaal enz. 

De derde golf met Delta plus variant wordt verwacht in oktober-november 2021 tot maart 2022. Zijn we er klaar voor ?  Experten leggen de nadruk op mobiele preventieve medische hulp door naar de mensen in de afgelegen gebieden en slumgebieden toe te gaan.

Het Sociaal Centrum organiseert  medische kampen waar bewustmaking en nodige maatregelen worden gegeven. Ondertussen hebben zeer velen hun inkomen verloren en leven in armoede. De Sociale Dienst is daarom gestart met het uitdelen van warme voeding  en noodhulp-pakketten met droge voeding, en medische hulp.

 DRINGENDE NOODHULP VOOR 5 MAANDEN

Voedselhulp : voor 400 families

Medisch hulppakket : voor 150 families

Totale hulp voor 12 families, waar de kostwinner is overleden

Bewustmaking : Covid info, posters en pamfletten, vaccinaties enz.

KOSTPRIJS : voor het totaal programma  : 778.124 Roepies    –    9.000  Euro          

Wanakkam keurt dit project goed.