Project 20/01 : Opleiding 3 arme studenten

Projectaanvraag : 20/01 : Financiële steun voor de opleiding voor drie arme studenten

in de Montesorischool. Vraag van Zusters Ursulinen, Ambikapur.

 

Inleiding :

In onze regio zijn er veel arme meisjes die graag een beroepsopleiding willen volgen. Deze meisjes hebben hun middelbare school bij ons beëindigd en zijn nu thuis. Het is niet veilig thuis, voor deze meisjes. Ze worden uitgebuit en durven niet voor zichzelf op te komen.

Noodzaak van dit project :

Bij het bezoek aan de dorpen ontmoeten de zusters meisjes die hun humaniora hebben beëindigd en graag willen  gaan werken.. Ze kunnen echter geen werk vinden zonder enige  specifieke opleiding. Ze vragen de zusters om hulp.

Het is voor ons financieel niet meer haalbaar en zodoende kunnen wij hen niet verder helpen.

In het verleden hebben wij een aantal meisjes gesteund om een intensieve opleiding te volgen in de Montesori school. Na hun opleiding daar zoeken de zusters zelf naar werk voor deze meisjes.

Zij zijn nu werkzaam in de scholen en geven les aan de kleine kinderen.

Doel :

Dankzij deze opleiding kunnen de meisjes zelfstandig aan het werk. Zij leren op  eigen benen te staan en op te komen voor hun rechten bij de sociale en politieke druk tegenover de meisjes en jonge vrouwen.

Door te werken helpen zij hun familie en sparen een bedrag voor zichzelf, voor hun toekomst

Met uw steun zouden wij graag nog vele meisjes een mooie toekomst willen geven.

Gevraagd bedrag : Voor 1 jaar opleiding in Montesori school en internaat voor 3 meisjes

1000.00 Euro

 

Wanakkam heeft dit project goedgekeurd.