HIV Weeskinderen

JAARVERSLAG VAN KRUPA BHAVAN –

VERZORGINGSTEHUIS VOOR MET HIV/AIDS  BESMETTE WEESKINDEREN.

 Krupa Bhavan is een tehuis voor  met HIV/AIDS besmette meisjes, weeskinderen. Het tehuis bevindt zich in Dacharam, Karimnagar – district  in de Telangana staat, India.

Op  het ogenblik verblijven er 25 kinderen tussen 8 en 21 jaar in het tehuis. .Zij zijn afkomstig van  de districten  Warangal en Karimnagar.

We zijn gelukkig dit jaar dat wij met vijf Zusters kunnen zorgen voor deze kwetsbare kinderen.

De zusters zetten zich volledig in voor deze kinderen door naar hen te luisteren, met hen te spelen, hen te verzorgen, samen te bidden. We moedigen hen aan om een betere toekomst op te bouwen,  onder meer door deel te nemen aan de verschillende lokale evenementen alsook aan de verschillende godsdienstige feesten.

Elke maand brengen we de kinderen naar Karimnagar, waar zij in het hospitaal medisch grondig worden opgevolgd. In ons centrum komt wekelijks een arts om de kinderen te onderzoeken. De kinderen zijn heel gevoelig aan allerhande infecties. Ze worden steeds goed verzorgd door de lokale en private klinieken.

Het nieuwe schooljaar 2016-2017 begon in de maand juni voor de lagere school en in Juli voor de collegestudenten. Vier kinderen studeren in de Heilige Vincent Pallotti school, een Engelse school van onze congregatie. Deze school bevindt zich op zo’n 8 km van Krupa Bhavan. Er studeren vijf kinderen in de middelbare school in Beganki, gelegen op zes kilometer van het centrum.Een leerling volgt les in de negende  en vier anderen zitten in de tiende standaard. Nog vijf andere volgen les in de  hogeschool en anderen maken hun eindwerk.

Het onderwijs is uiterst belangrijk voor deze kinderen. Het samenzijn met andere kinderen verhoogd hun sociale status en zorgt voor een positief effect.

Zij krijgen niet enkel scholing maar ook een beter zelfbewustzijn en ontwikkelen tal van vaardigheden.

In Krupa Bhavan krijgen ze de gelegenheid om hun talenten te ontplooien, zoals daar zijn dans en zang met optredens. Verder kunnen zij deelnemen aan spelen, recreatie, sport- en culturele programma’s. Zo leren zij persoonlijk sterk te staan naar de toekomst toe.

Al deze activiteiten helpen de kinderen om positief en hoopvol de toekomst tegemoet te zien.

We zijn heel dankbaar voor de steun die we mogen ontvangen via Wanakkam van de vele sponsors van  die voor ons project hebben gekozen. Dank zij jullie hulp kunnen wij de droom van deze kinderen waar maken.

We hebben het bedrag volledig besteed aan voeding en medicatie. Een goede gezonde voeding en de  nodige medicatie en opvolging zijn onontbeerlijk voor deze meisjes. Krupa Bhavan zal u voor altijd dankbaar zijn voor uw milde steun. We hopen dat we verder op uw hulp mogen rekenen om ons werk verder te kunnen zetten.

Wij danken u bij voorbaat.

Zuster  Shiji George