17/01 … Onderwijs .. toiletten

Bouw van 20 toiletten voor het verbeteren van de gezondheid, hygiëne en sanitair in de St. John’s basis en hoge school in het Pamidipadu dorp, Gunthur District, A.P.

De bedoelde begunstigden zijn de kasten en stammen gemeenschappen. De sociaal gemarginaliseerden, de armsten van de arme rurale schoolkinderen.

Pamidipadu dorp is erg achtergesteld, zonder deftige behuizing, zonder goed drinkbaar water, gezondheidzorg, slechte wegen en sanitair. De begunstigden zijn arme landarbeiders, dagloners. Hun inkomsten zijn 150 Rs per dag (2€) wat moeilijk genoeg is om hun gezinnen te voeden. Deze landarbeiders hebben maar 150 dagen werk waarna zij migreren naar andere districten en zelfs staten op zoek naar werk. In deze vreselijke economische situatie ontlenen deze mensen bedragen bij woekeraars aan hoge intresten. Zij zullen deze schulden nooit kunnen terugbetalen en dan wordt  het hele gezin afhankelijk van de groot grondbezitter.

De kinderen hebben geen toiletten in hun school. Hun ouders zijn arme landarbeiders met een laag inkomen. Wij, het management kunnen de kosten voor de bouw van de toiletten niet dragen. Omdat wij geen kosten aanrekenen aan deze kinderen. Zij doen hun behoeften in de velden in de omgeving wat nefast is voor de hygiëne en de gezondheid. Dit brengt alle soorten ziektes mee.

De plaatselijke bijdrage zal 20000 Rs zijn alsook hulp bij de bouw en afwerking van de toiletten. Deze sanitaire eenheden zullen de gezondheid, hygiëne en sanitair sterk verbeteren in de dorpen. De persoonlijke hygiëne van de kinderen zal zeker ziektes verminderen. De privacy en waardigheid van de opgroeiende meisjes zal veilig gesteld zijn. Ten gevolge van het veelvuldig gebruik van latrines en tegelijkertijd gezondheidsopvoeding zal de vicieuze cirkel van ziektes doorbroken worden en vele ziektes voorkomen worden.

De totale kost:

20 toiletten: 390000 Rs

Lokale bijdrage: 20000Rs

Gevraagde bedrag aan Wanakkam: 370000 Rs (5000€)

project afgewerkt