17/05 : Onderwijs … waterput

Drinkbaar water door de installatie van een waterput en waterfilter voor het “Fathima weeshuis in Mahabubadad”

Het Mahabubadad missie centrum is gelegen in een zeer arme tribale streek. De bevolking bestaat uit kleine landbouwers, metsers, steenkappers. De meeste van deze mensen zijn dagloners zonder persoonlijke eigendom.  Het loon bedraagt 70Rs per dag of 1 Euro. De streek is rotsachtig en dus nefast voor  landbouw.

Deze mensen moeten dagelijks vechten voor hun bestaan. De basisbehoeften zoals huizen, kleding, voeding, zuiver water, opvoeding zijn er nauwelijks.  Ook de ongeletterdheid is groot, tot 90%.

Om deze arme streek te helpen besloot het bisdom een klooster en school op te richten in 1979.

De Zusters van de heilige Anna werden gevraagd om hier aan het werk te gaan.

Om in de opvang van de vele tribale kinderen te voorzien werd er tevens een weeshuis gebouwd in 1983 : Het Onze Lieve Vrouw van Fatima tehuis.

Na vele jaren inzet zijn de zusters erin geslaagd om meer en meer kinderen naar de school te brengen. Dit is niet evident, de ouders konden voor deze opvoeding niet betalen en tevens dienden de kinderen mee te werken voor het inkomen van het gezin.

Dankzij het bisdom kon men aan het probleem verhelpen door gratis scholing en opvoeding aan te bieden. Meer en meer kinderen komen nu naar school.

Op dit ogenblik verblijven er zo’n 100 kinderen in het weeshuis. Voor volgend jaar worden er nog 50 nieuwe verwacht. De kinderen krijgen een standaard opvoeding.

In het tehuis is een groot gebrek aan drinkbaar water. Een goede waterinstallatie zou de gezondheid van de kinderen echt kunnen verbeteren. Het hoge fluorgehalte van het huidige water is heel slecht voor de gezondheid en is de oorzaak van vele ziekten.

Om de gezondheid en de hygiëne voor deze kinderen te verbeteren doen wij deze aanvraag.

Voorzien budget : 275.000 Rs (4000 €)

Wanakkam heeft deze aanvraag goedgekeurd.