17/06 : Dorp … 5 waterputten

Bouwen van 5 waterputten voor verschillende arme dorpjes in het Guntur-district.

Doel van het project

Het voorzien van zuiver drinkwater voor meerdere arme dorpen in het Guntur diocees

Per 100 families wordt een waterput met handpomp voorzien. Rond de put zal een plateau worden gegoten om de omgeving van de put proper te,kunnen houden.

De bevolking van de dorpen zijn allen lage kaste-mensen en tribalen. De meesten bezitten geen land en werken als landbouwershulp voor een karig loon. Ze wonen afgezonderd aan de rand van het dorp in kleine, één-kamer huisjes. Ze kunnen niet voorzien in de elementaire basisbehoeften.

De grootste nood is de afwezigheid van zuiver, drinkbaar water. Bij de hoge-kaste bevolking hogerop in het dorp is er een waterput, maar daar mogen deze mensen niet komen.

De meesten hebben wel een open waterput maar er is niet genoeg water voor iedereen. In de zomer, bij temperaturen van 40 graden en meer, drogen deze putten uit.

Dagelijks moeten de vrouwen op zoek naar water, ze lopen kilometers ver en moeten zich dan nog tevreden stellen met onzuiver water.

De gevolgen hiervan zijn een slechte gezondheid, er zijn .vele ziekten door het gebruik van het onzuivere water. Ook de hygiëne en sanitair zijn erbarmeljjk.

De uitvoering van dit project zal een grote verbetering zijn in het leven van deze mensen.

Deelname van de vrouwengroepen

De verschillende vrouwengroepen zijn actief begaan met het project. Ze zullen naast een financiële bijdrage ook meewerken aan de uitvoering. Na de uitvoering zullen zij tevens instaan voor het onderhoud en het beheer van de verschillende putten.

De werken zullen van nabij worden opgevolgd door de sociale dienst van het diocees. De experten zullen de mensen  de nodige kennis bijbrengen voor een goed gebruik en opvolging van het project. Er zal tevens worden gezorgd voor een betere hygiëne en sanitaire voorzieningen.

Vele families zullen toegang hebben tot zuiver water. WATER IS LEVEN !

De levensomstandigheden van velen zullen zo aanzienlijk worden verbeterd.

Gevraagd :  Voor 5 waterputten : 225.000 INR ( 3.200 €)

Dit project werd door Wanakkam goedgekeurd.