17/07 : Dorp… 3 waterputten.

Bouwen van 3 waterputten voor drinkbaar water in 3 dorpen van Nagaram /Guntur

Doel van het project

Drinkbaar water voor de arme landarbeiders en tribalen van de Nagaram gemeenschap.

Het grootste probleem hier is het gebrek aan “water”. De bevolking moet verre afstanden afleggen op zoek naar zuiver drinkbaar water.

De bedoeling is 3 waterputten te bouwen in verschillende dorpen. Per honderd families een waterput. Bij elke waterput is een handpomp voorzien. Tevens wordt er rond de put een rond platform gebouwd teneinde insijpelend  vuil water te voorkomen en om te voorzien in het nodige onderhoud.

Deze mensen behoren allen tot de lage kasten en tribale gemeenschappen. De meesten onder hen bezitten geen eigen land en moeten dagelijks werk gaan zoeken bij landbezitters, dit tegen een karig loon.

Ze wonen in zeer kleine één-kamer huisjes. Ook de meest elementaire basis behoeften zijn onbestaand.

Elk dorp heeft een eigen open waterput maar dit onreine water is onvoldoende voor iedereen. Tijdens de zomermaanden drogen deze putten uit.

Enkel zuiver drinkbaar water kan deze mensen redden. Door hygiëne en sanitaire voorzieningen kan voor een goede gezondheid worden gezorgd. Dit willen wij met dit project bereiken.

Landbouw is voor deze gemeenschap de enige bron van inkomen. Er wordt hoofdzakelijk rijst, chili’s  tabak, katoen en aardnoten verbouwd. Eenmaal de eigen oogst gedaan is proberen deze mensen nog wat langer te kunnen werken door uit te wijken naar de naburige dorpen waar eventueel nog late oogsten gepland zijn. Van februari tot mei/juni hebben deze mensen geen werk. Sommige vrouwen hebben een bijkomend inkomen door het houden van een koe.

Samenwerking met de Sociale Dienst van het bisdom (Guntur DSSS)

Een grondonderzoek alsook een selectie  voor de filterpunten werd uitgevoerd door een expert met goed resultaat.

De directeur en de experten van de sociale dienst zullen een comité oprichten om samen te beslissen over de aankoop van de verschillende onderdelen en te zorgen voor de supervisie van het project.

Animatie klassen

 Er zullen tevens voor de doelgroepen van de 3 verschillende dorpen animatielessen worden ingericht met als doel  een actieve deelname van de mensen en inzicht  van het project .

Uit de verschillende groepen zullen ook verantwoordelijken worden aangesteld voor de opvolging. De vrouwengroepen zijn hier actief.

Er worden lessen gegeven over waterbehandeling, contaminatie, opslag, transport, bescherming van het water en hygiëne.

 Resultaat :  Ongeveer 600 families in deze streek zullen kunnen genieten van zuiver water. Een positieve verandering in het leven van deze mensen naar een betere toekomst.

Gevraagd : Voor 3 waterputten, na aftrek van de  lokale contributie : 255.000 INR (3.600€) Wanakkam keurde dit project goed.