17/08 : Vorming … snit & naad

Gewaarborgd inkomen voor de arme vrouwen en opgroeiende meisjes door opleidingsprogramma in snit en naad. Plaats : de arme dorpjes en slums van Karimnagar- en Jagitval district.

Zuster Preetha schrijft :

Deze projectaanvraag is een voortzetting en uitbreiding van onze vorige opleidingen, programma’s in snit en naad, borduurwerk en designkleding.

Dank zij de hulp van Wanakkam konden reeds 230 meisjes en vrouwen de opleiding volgen. Ze kregen een naaimachine en kunnen nu zelfstandig werken. Ze zijn heel gelukkig om voor het inkomen van de familie te kunnen zorgen.

De problemen van deze doelgroep

De meisjes en kinderen die hier leven hebben een totaal gebrek aan alle basisbehoeften. De meesten onder hen zijn voddenrapers, anderen gaan dagelijks op zoek naar werk voor een karig loon. Ze zijn zich niet bewust van de vele oorzaken van hun gezondheidsproblemen. Velen worden gedwongen om heel jong te huwen.

Met deze opleidingen willen we het probleem van kinderarbeid, kind-huwelijken en de problematiek van opgroeiende meisjes en jonge vrouwen aanpakken.

Naast de vakopleiding worden ook tal van andere programma’s van algemene opvoeding en bewustzijn, gezondheidsleer enz. aangeboden.

Waar onze congregatie voor staat :

  • Opkomen voor de arme en verdrukte bevolking van het landelijke India
  • Bewustmaking van de vrouwen in het bijzonder de stamvolkeren en lage kaste- bevolking
  • Oprichten van een gemeenschap,  dorpsraad, vrouwengroepen enz.
  • Bewustmaking van gezondheidszorg door het houden van medische programma’s.
  • Volwassenen begeleiding programma
  • Vakopleiding
  • Gratis onderwijs voor de arme kinderen

Opvolging

De project- verantwoordelijke  zal samen met de staff en de jonge meisjesgroep het project opvolgen. De leden van de vrouwengroepen uit de verschillende dorpen bezorgen ook een maandelijkse evaluatie van de werking in hun gemeenschap.

Budget : Per jaar : 275.000 INR (4000 Euro)

Wanakkam heeft dit project voor 1 jaar goedgekeurd.