17/09 : Onderwijs .. waterput .

Bouwen van een waterput met leidingen voor het Meisjes Internaat in Goilkera – Ranchi

Het internaat voor tribale meisjes is gelegen in de Jharkand staat op 150 km. van Ranchi.

Het centrum wordt bestuurd door de Zusters Ursulinen.

De bevolking in de streek bestaat hoofdzakelijk uit de HO –tribalen. Door armoede en gebrek aan kennis hebben deze mensen vele noden : een slechte gezondheid, gebrek aan opvoeding en sociale bewustmaking. Ze zijn bijgelovig en geloven in tovenaars die hun leven slecht beïnvloeden. De ouders dragen amper zorg voor hun kinderen. De meeste kinderen dwalen rond in de jungle. Door de uitzichtloosheid van hun leven zijn zij vaak slachtoffer van mensenhandel, vlucht naar de grootsteden, kind-huwelijken enz.

Enkel opvoeding kan verandering brengen in de toekomst van deze mensen.

De Ursulinen Zusters proberen in samenwerking met de lokale kerk en de civiele overheid te werken aan de ontwikkeling van deze lokale bevolking. De Zusters hebben er een  lagere school met kleuterklassen met een internaat. Op dit ogenblik zijn er 65 kleine kinderen in het internaat en 55 kleuters in de school.

Doel van het project

Het voorzien in een waterput met de nodige leidingen voor het internaat.

  • Om over voldoende drinkbaar water te beschikken voor het internaat en de staff
  • Voor zuiver water voor badinrichtingen en de toiletten.
  • Voor de irrigatie van de moestuin, fruitbomen en bloemen
  • Voor drinkbaar water voor de omwonenden en voorbijgangers.

Huidige toestand

Er is slechts 1 waterput voor het ganse omgeving.. In de zomer droogt het uit en is er groot gebrek aan water.

Daar er geen andere watervoorziening is moet de school en het internaat sluiten en de kinderen naar huis sturen.

Door gebrek aan water worden de kinderen ziek.

Er is ook water nodig voor de kippen en de boerderij.

Beoogde resultaat

 Met de bouw van de waterput zal er voldoende water zijn voor de kinderen en de staff.

De hygiëne zal  worden verbeterd, wat ten goede komt aan de gezondheid van de kinderen.

De kinderen zullen kunnen genieten van verse groenten en fruit en het teveel kan worden verkocht op de markt

Deze grote verbetering voor de school en internaat zal er tevens voor zorgen dan meer ouders hun kinderen naar de school zullen sturen.

De school zal een volledig kalenderjaar kunnen werken dank zij voldoende water;

Gevraagd aan Wanakkam : 359.610 Rs (+/- 5000 €)

We hebben dit project goedgekeurd.