18/02 : Dorp … waterzuivering

Financiële hulp voor het installeren van een boorput en een waterzuiveringsinstallatie in Darvath Thanda tribal dorp, een onderdeel van de Sacred Heart Church parochie in Nellikudur, Warangal, Telangana.

Het Darvath Thanda tribal dorp ligt in het diosese Warangal dat op zich al tot de droogste regio van Telangana behoort. De mensen in Warangal leven onder de armoedegrens en behoren tot de meest achtergestelde groepen van landarbeiders. Er is veel werkloosheid. De streek is warm en droog en in de greep van erge droogte gedurende de afgelopen jaren wat de werkloosheid in de hand werkt en de daarmee gepaard gaande armoede. Daardoor zijn de ouders niet in staat de kinderen te laten studeren.

Het Darvath Thanda tribal dorp heeft geen deftige wegeninfrastructuur. De mensen zijn zeer arm. Ook zij zijn allemaal landarbeiders. Hun dagelijks loon is amper voldoende voor één of soms 2 maaltijden per dag.

Drinkbaar water is de eerste vereiste van het dorp. In het water dat voorhanden is is een hoog percentage fluoride dat de gezondheid ernstig aantast. Chemische analyses van het water toonden aan dat het gebruik van dit water kan leiden tot verscheidene ziektes zoals nierstenen, dysenterie, hartziekten, kanker, bacteriële infecties.

Het project houd in:

  • Boren van een waterput en aanbrengen van een motor voor het oppompen van water
  • Bouwen van een gebouwtje voor de waterzuiveringsinstallatie
  • Installeren van een zuiveringsinstallatie
  • Aanleggen van leidingen e.d.

De totale kost bedraagt 310.000 Rs.

Daarvan is 10.000 Rs lokale bijdrage.

Gevraagd wordt aan Wanakkam: 300.000 Rs of 4.000 €

Voordelen van het project

  • zal de bevolking beschermen tegen fluoride en andere ziekten
  • voor het voorzien van gezond drinkwater is het boren van een waterput met pompinstallatie en het bouwen van een ruimte voor de zuiveringsinstallatie nodig
  • Schept goede en hygiënische gezondheid in het dorp
  • Zal de waarde van een goede gezondheid en hygiëne bijbrengen aan de inwoners
  • Zal de inwoners motiveren om te zorgen voor een betere gezondheid, propere omgeving en een beter leven.