18/03 : Dorp .. watertoren.

Bouwen van een bovengrondse watertank.

Watertank met leidingen voor Mallakapally dorp – Warangal district

Deze projectaanvraag werd in 2016 ingediend door Father Jaya Madanu,,parochiepriester.  Wanakkam vond dit toen een heel goed project maar kon het niet goedkeuren omdat het  gevraagde bedrag voor deze grote watertoren veel te hoog was.

Ons antwoord aan de Father was toen :” Probeer een tweede sponsor te vinden om het bedrag te kunnen delen.”

Nu schrijft hij ons dat hij heel gelukkig is ons te kunnen melden dat er  een tweede partner gevonden is en vandaar de vraag  aan Wanakkam  hem nu te steunen met het ontbrekend bedrag om het werk te kunnen starten.

Socio-economische ontwikkelingsprogramma’s

Naast de pastorale zorg is het onze taak om onze mensen te helpen bij de basisnoden :

Huizen, water en opvoeding. Met de parochieraad werd uitgebreid gezocht naar oplossingen en mogelijkheden van aanvragen voor financiële hulp.

Beschrijving van de streek en dorp

Mallakapally ligt in het westen van het Warangal district. Het gebied omvat vijf dorpen.

De bevolking bestaat hoofdzakelijk uit lage-kaste families. Het merendeel zijn landbouwers zonder eigen land. Ze werken voor een karig dagloon. Hun werk is daarenboven seizoensgebonden. Geen werk – geen geld.  De mensen zijn echt arm.  95% leven onder de armoede grens in erbarmelijke omstandigheden. De families hebben drie tot zes kinderen, deze kinderen zijn meestal ondervoed. Een aantal kinderen gaan naar school. Het gebeurt  echter vaak dat ze de school verlaten om mee te gaan werken teneinde de familie te steunen. De mannen verlaten het dorp en gaan naar de steden op zoek naar werk.

Het is een zeer droge streek. Tijdens de zomermaanden, van april tot eind juni gaat de temperatuur tot 42°.  Er valt ook heel weinig regen. Het is een dorre streek waar enkel katoen en een beetje mais wordt verbouwd.

Nood aan goed water

De huidige nood aan zuiver drinkbaar water is voor de mensen van de parochie van levensbelang. Het doel is een waterput met leidingen naar een grote watertank met een capaciteit van 20.000 L  te bouwen om hieraan te verhelpen.

De doelgroep zijn de mensen die verblijven in Mallakapally dorp. Er zijn in totaal 590 families. Tweemaal per week komt de vrachtwagen van de overheid langs met water. Dit is echter onvoldoende voor drinkwater, huishouden en vee. Er is een bron in de parochie maar ook hier is er onvoldoende water tijdens de hete zomer.

Na grondig overleg en in samenwerking met de waterspecialisten van Lodi MSSS blijkt de enige goede oplossing te zijn : het bouwen van een boorput met leidingen en een watertank  om het water op te slaan. Zodoende zullen de families altijd kunnen genieten van zuiver water. Zuiver drinkbaar water is nu eenmaal een basisbehoefte voor een goede gezondheid.

Budget

Gevraagd aan Wanakkam : 295.000 INR of 3933 Euro.