18/04 : Onderwijs… meubilair.

Financiële hulp voor de aankoop van tafels en banken voor de refter en studiezaal  voor het meisjesinternaat in Ambikapur – Surguja District, Chattisgarh.

Zuster Philomena, een oude bekende vraagt onze hulp.

INTRODUCTIE EN ONTSTAAN VAN HET INTERNAAT

De Bisschop van Ambikapur vroeg ons om met een Hindu Medium hogeschool voor meisjes te starten. Wij gingen in op zijn vraag en kwamen zodoende van Ranchi naar Ambikapur.

We verbleven er in een klein huis met een hall die als klaslokaal dienst deed.  Twee jaar na de oprichting van de school kwamen ouders ons vragen naar een hostel voor de meisjes.  In 1984 zijn we  dan gestart met de opname van de kinderen. In die tijd was er nog geen bestaand internaat . Acht kinderen verbleven in een kamer van de zusters. Langzaam groeide het aantal leerlingen.

Dankzij de hulp van vele weldoeners kon het gebouw voor het internaat  verwezenlijkt worden. .Op dit ogenblik verblijven er 350 leerlingen. Het grotere aantal  bracht ook steeds meer noden met zich mee.

 NOOD VAN HET PROJECT

Door het groeiend aantal leerlingen  dienden wij meer ruimte te voorzien om te studeren en te verblijven. Er werden klaslokalen gebouwd. De school is wat verwijderd van het internaat. S’ avonds gaan de kinderen naar de klas om te studeren. Tijdens het regenseizoen zijn er giftige slangen op ons terrein. Wij zijn altijd bezorgd om de veiligheid van de meisjes. Regelmatig valt ook de stroom uit, dan wordt alles donker en kunnen ze de gevaren niet goed zien.

Om deze reden dachten wij eraan om een multifunctionele hall te bouwen die zowel als refter dan als studiezaal kan worden gebruikt. Op het eerste verdiep kan een lokaal dienst doen als refter maar het kan ook voor allerlei bijeenkomsten, vergaderingen, feestjes enz. worden gebruikt. Hiervoor hebben wij tafels en banken nodig.

Vele van onze leerlingen komen uit arme families, gebroken families, de allerarmste. . Wij zijn heel gelukkig dat deze kinderen bij ons kunnen verblijven en studeren. De ouders kunnen financieel niets bijdragen. Daarom dachten wij aan Wanakkam om ons hierbij te helpen.

GEVRAAGD BEDRAG  330.300 INR of  4.404  Euro.

Onze doelgroep zijn de huidige en de vele toekomstige leerlingen van de school. Wij hopen op een gunstig antwoord van u.